.

Kosmetyki

Kosmetyki

Rok 2017

Stanowisko Stowarzyszenia ws. dwutlenku tytanu, 21 kwietnia 2017

Wspólne stanowisko w sprawie bieli tytanowej, 21 kwietnia 2017

Stanowisko Stowarzyszenia – uwagi do projektu ustawy o produktach_kosmetycznych_2_marca 2017

Rok 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zakazu sprzedazy kosmetykow w aptekach, 8 listopada 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, 26 lutego 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. oznakowania trwałości produktu kosmetycznego, 23 lutego 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. silikonów i wydłużenia okresu przejściowego, 18012016

Rok 2015

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną_substancje ED

Stanowisko Stowarzyszenia ws.substancji zaburzających gospodarkę hormonalną_substancje ED EN

Stanowisko Stowarzyszenia ws. olejów mineralnych stosowanych w kosmetykach

Rok 2014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. dermokosmetyków, 19122014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. testów na zwierzętach, 26112014

Stanowisko ws. skażania alkoholu etylowego-in situ, 22102014

Uwagi Stowarzyszenia ws. akcyzy, 03092014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. różnic pomiędzy nominalną a rzeczywistą masą mydła toaletowego w kostkach, 23042014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. akcyzy_17022014

Rok 2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, 2013

Stanowisko Stowarzyszenia i CE – substancje zaburzające gospodarkę hormonalną EN_2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. ciężkich działań niepożądanych SUE EN, 08112013

Stanowisko ws. regulations on consumer product safety_10102013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. alergenów w kosmetykach, 10072013

Uwagi Stowarzyszenia – załącznik III do rozporządzenia kosmetycznego_09072013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gosp. hormonalną EN, 16052013

Uwagi Stowarzyszenia ws. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny – metanol, 14032013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. parabenów_08032013

Rok 2012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zmian w ustawie o podatku akcyzowym, 26112012

Uwagi Stowarzyszenia ws. nanomateriałów, 24102012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. procedur uproszczonych-akcyza, 06082012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. cen jednostkowych dla detergentów pralniczych, 27062012

Rok 2009

Stanowisko Stowarzyszenia ws. bezpieczeństwa kosmetyków, 15022009

Stanowisko Stowarzyszenia ws. metod alternatywnych do testów na zwierzętach, 06042009

Stanowisko ws. stosowania triklosanu w kosmetykach, 15042009

Rok 2007

Stanowisko ws. informacji umieszczanych na opakowaniach past do zębów, 12022007

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zmiany klasyfikacji alkoholu etanolowego, 07052007

Rok 2005

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie zawartości nadtlenku wodoru w środkach wybielających zęby_07112005

Marki członków stowarzyszenia