Kosmetyki

Rok 2017

Stanowisko Stowarzyszenia ws. dwutlenku tytanu, 21 kwietnia 2017

Wspólne stanowisko w sprawie bieli tytanowej, 21 kwietnia 2017

Stanowisko Stowarzyszenia – uwagi do projektu ustawy o produktach_kosmetycznych_2_marca 2017

Rok 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zakazu sprzedazy kosmetykow w aptekach, 8 listopada 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, 26 lutego 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. oznakowania trwałości produktu kosmetycznego, 23 lutego 2016

Stanowisko Stowarzyszenia ws. silikonów i wydłużenia okresu przejściowego, 18012016

Rok 2015

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną_substancje ED

Stanowisko Stowarzyszenia ws.substancji zaburzających gospodarkę hormonalną_substancje ED EN

Stanowisko Stowarzyszenia ws. olejów mineralnych stosowanych w kosmetykach

Rok 2014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. dermokosmetyków, 19122014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. testów na zwierzętach, 26112014

Stanowisko ws. skażania alkoholu etylowego-in situ, 22102014

Uwagi Stowarzyszenia ws. akcyzy, 03092014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. różnic pomiędzy nominalną a rzeczywistą masą mydła toaletowego w kostkach, 23042014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. akcyzy_17022014

Rok 2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, 2013

Stanowisko Stowarzyszenia i CE – substancje zaburzające gospodarkę hormonalną EN_2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. ciężkich działań niepożądanych SUE EN, 08112013

Stanowisko ws. regulations on consumer product safety_10102013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. alergenów w kosmetykach, 10072013

Uwagi Stowarzyszenia – załącznik III do rozporządzenia kosmetycznego_09072013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. substancji zaburzających gosp. hormonalną EN, 16052013

Uwagi Stowarzyszenia ws. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny – metanol, 14032013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. parabenów_08032013

Rok 2012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zmian w ustawie o podatku akcyzowym, 26112012

Uwagi Stowarzyszenia ws. nanomateriałów, 24102012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. procedur uproszczonych-akcyza, 06082012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. cen jednostkowych dla detergentów pralniczych, 27062012

Rok 2009

Stanowisko Stowarzyszenia ws. bezpieczeństwa kosmetyków, 15022009

Stanowisko Stowarzyszenia ws. metod alternatywnych do testów na zwierzętach, 06042009

Stanowisko ws. stosowania triklosanu w kosmetykach, 15042009

Rok 2007

Stanowisko ws. informacji umieszczanych na opakowaniach past do zębów, 12022007

Stanowisko Stowarzyszenia ws. zmiany klasyfikacji alkoholu etanolowego, 07052007

Rok 2005

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie zawartości nadtlenku wodoru w środkach wybielających zęby_07112005

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej ds. Kosmetyków odbędzie się 1 czerwca 2020 r., w godz. 14.15 – 15:45.

W załączeniu znajdą Państwo projekt porządku obrad z uprzejmą prośbą o ewentualne Państwa uwagi/komentarze do dnia 26 maja 2020 r.

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.