.

List od Dyrektora Generalnego

List od Dyrektora Generalnego

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od 1992 roku. Mamy długą tradycję, a co za tym idzie – duże doświadczenie. Jesteśmy ekspertami.

Pracujemy dla Państwa każdego dnia. Docieramy w te miejsca, w które pojedyncza firma nie jest w stanie dotrzeć. Spotykamy się roboczo z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych, Komisji Europejskiej, z europosłami, a także do z  mediami i organizacjami konsumenckimi. Jesteśmy aktywnym członkiem europejskich stowarzyszeń: Cosmetics Europe, A.I.S.E oraz FEA. Są to źródła naszej wiedzy o przygotowywanych regulacjach  prawnych, dotyczących chemikaliów, kosmetyków, detergentów, produktów biobójczych, produktów aerozolowych, opakowań i odpadów opakowaniowych, reklamy, podatków. Dzięki tym kontaktom zapewniamy Państwu dostęp do kluczowych dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego  informacji, a także możliwość kształtowania wizerunku obu branż i przekazywania władzom ich opinii we wszystkich istotnych dla nich sprawach.

Mamy ambitne plany na przyszłość. Chcielibyśmy się ciągle rozwijać tak, byśmy sprawnie reagując na zmiany środowiska biznesowego zawsze mogli skutecznie udzielać wsparcia firmom, które są zrzeszone w Stowarzyszeniu.  Mamy coraz więcej członków. Cieszymy się, że są wśród nich zarówno przedstawiciele rodzimego biznesu jak i duże firmy międzynarodowe. Naszą ofertę dostosujemy do każdej skali przedsiębiorstwa. Nasze zadanie to być coraz lepszym, dawać coraz większą pomoc, starać się być dla Państwa wsparciem i pomóc Państwu rozwijać Wasze Firmy.

Działamy w obszarze kosmetyków, środków czystości, produktów biobójczych i produktów aerozolowych.

Zapraszam Państwa do członkostwa.

 

Marki członków stowarzyszenia