.

Władze

Władze

ZARZĄD

Zarząd wybierany jest spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczy  9 członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Przewodnicząca:

Małgorzata Wadzińska – Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.

Zastępcy Przewodniczącej:

Ewa Drozd – Unilever Polska S.A.
Iwona Poniatowska – Banaszek – GRUPA INCO
Marek Szczęsny – Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Członkowie:

Monika Chmielewska – Colgate-Palmolive
Magdalena Krulikowska – Henkel Polska Sp. z o.o.
Urszula Nadrzycka – Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Elżbieta Tarczyńska – SC Johnson Sp. z o.o

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem do przeprowadzania dorocznych kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.

Składa się z 3 osób wybieranych na 3 lata.

Jolanta Jankowska – PPHU Polin Sp. z o.o.
Tomasz Lenarczuk – PZ Cussons Polska SA
Anna Ochot-Bednarek  – Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.

KOMITET DORADCZY

Janusz Gołębiowski – Henkel Polska Sp. z o.o.
Marek Kapuściński – Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.
Wojciech Król – Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.
Jacek Łowigus – SC Johnson Sp. z o.o.
Harm Goossens – Unilever Polska S.A.
Jarosław Mulewicz – Avon Operations Polska Sp. z o.o.
Piotr Sucharski- PZ Cussons Polska S.A.
Pelle Van Rees – Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Marki członków stowarzyszenia