.

Partnerzy

Partnerzy

Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji: Cosmetics Europe, The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products A.I.S.E. oraz European Aerosol Federation FEA

Uczestnicząc w spotkaniach, dyskusjach i konsultacjach, przekazujemy im stanowiska polskich branż kosmetycznej i detergentowej. Dzięki temu staliśmy się ważnym interesariuszem, z opinii którego korzysta polski rząd, Parlament Europejski i Komisja Europejska – to te instytucje mają bezpośredni wpływ na procesy zmian legislacyjnych i ostateczny kształt prawa.

logo CENasze członkostwo w Cosmetics Europe zapewnia Członkom Stowarzyszenia dostęp do unijnych informacji naukowych, technicznych i legislacyjnych dotyczących produktów kosmetycznych. Działając w interesie naszych firm, pozyskujemy i gromadzimy wiedzę o międzynarodowych doświadczeniach, aktywnie opiniujemy oraz wspieramy projekty Cosmetics Europe. Takie jak:

  • Metody alternatywne do badań na zwierzętach (AAT: Alternatives to Animal Testing),
  • TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne,
  • System samoregulacji w reklamie na terenie UE.

Dr Anna Oborska uczestniczy w spotkaniach AAM (Active Associations Members), reprezentuje Stowarzyszenie podczas spotkań Rady Dyrektorów (Board of Directors) Cosmetics Europe oraz w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2013 – 2015 dr Anna Oborska była członkiem Zarządu Cosmetics Europe.

AISENasze członkostwo w  A.I.S.E. zapewnia Członkom Stowarzyszenia dostęp do unijnych informacji naukowo-techniczno-legislacyjnych dotyczących branży środków czystości, w tym produktów biobójczych. Stowarzyszenie bierze udział w paneuropejskiej wymianie doświadczeń, opiniuje oraz aktywnie wspiera projekty A.I.S.E.:

Dr Anna Oborska reprezentuje Stowarzyszenie podczas spotkań NAC (National Associations Committee), uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu A.I.S.E. , jest członkiem zarządu A.I.S.E.

FEA logotyp1 stycznia 2016 roku rozpoczęliśmy członkostwo w Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) – FEA. Ta przynależność to dla Stowarzyszenia dostęp do europejskiej informacji „z pierwszej ręki” – tę wiedzę otrzymują nasi członkowie. Zachęcamy ich także do uczestnictwa w konsultacjach oraz przekazywania opinii na temat ważnych dla branży aktów prawnych. W ten sposób  stanowisko polskiej branży aerozolowej dotrze do FEA, a za jej pośrednictwem  – do Komisji Europejskiej. To oznacza, że razem możemy zapobiegać negatywnym dla przemysłu zmianom w prawie.  Już teraz w strukturze Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa Grupa Robocza ds. Aerozoli

Marki członków stowarzyszenia