Ukierunkowana Higiena (Targeted Hygiene) – raport A.I.S.E. i IFH

Aby stosowane w domu praktyki higieniczne były skuteczne, muszą być stosowane w odpowiednim czasie i miejscach. Przerwanie łańcucha zakażeń i zmniejszenie ryzyka narażenia na szkodliwe drobnoustroje, wymaga skupienia się na 9 kluczowych momentach. Działania mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań konsumentów będą skuteczne, jeśli będzie im towarzyszyć edukacja konsumentów w zakresie podstawowych pojęć Higieny Ukierunkowanej. […]

Transpozycja dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego – konsultacje publiczne

1 kwietnia 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma celu dokonanie transpozycji do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia […]

Klasyfikacja aerozoli – nowe podejście KE

Właściwa klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Mimo, iż rozporządzenie CLP[1] precyzuje kwestie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, jednak interpretacja zapisów prawa w zakresie klasyfikacji aerozoli od lat budziła znaczne zastrzeżenia państw członkowskich UE. W związku z licznymi wątpliwościami od roku 2015 […]

Obowiązek oznakowania na etykietach detergentów konserwantów „carry over”

Od 2019 r. w Komisji Europejskiej trwają prace związane z uregulowanie kwestii oznakowania śladowych ilości środków konserwujących na etykietach detergentów, pochodzących z surowców. Pod koniec marca 2021 Komisja Europejska przedstawiła kolejną propozycję nowego brzmienia sekcji A załącznika VII do rozporządzenia w sprawie detergentów, zmieniającą istniejący przepis dotyczący oznakowania środków konserwujących w detergentach. Propozycja ta oznacza, […]

MIKROPLASTIK | małe drobinki – ogromne wyzwanie

Prace na forum ECHA – będące opinią do przygotowanej na wniosek Komisji Europejskiej propozycji ograniczenia stosowania mikroplastików celowo dodawanych do produktów konsumenckich – dobiegły końca. Wspólna opinia komitetów RAC i SEAC została opublikowana 10 grudnia 2020 r. i stanowi ona podstawę rekomendacji ECHA dla Komisji Europejskiej do podjęcia prac legislacyjnych w zakresie zmiany załącznika XVII […]

ZAPROSZENIE | szkolenie online „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych – co powinien wiedzieć producent/importer” | Dorota Kaczorowska | 27 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU zatytułowanym: „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych – co powinien wiedzieć producent/importer” Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2021 (wtorek), w godzinach 10:30 – 15:00. Osoby, które zgłoszą swój udział, otrzymają link do aplikacji Microsoft Teams. Zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu określone zostały w […]

Planowane kontrole produktów biobójczych w 2022 w ramach programu BEF-2

Na stronie ECHA została opublikowana informacja dotyczącą planowanych kontroli produktów konsumenckich i produktów biobójczych w 2022 roku w ramach projektu dotyczącego egzekwowania przepisów REF-10 i BEF-2 (LINK). Forum egzekwowania przepisów (Enforcement Forum) określiło zakres kontroli biocydów w 2022 roku. ZAKRES PLANOWANYCH KONTROLI  Kontrole produktów biobójczych (BEF-2): będą się koncentrować na sprawdzeniu obecności zatwierdzonych i niezatwierdzonych […]

Co Europejski Zielony Ład oznacza dla firm branż kosmetycznej i detergentowej?

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Zielonego Ładu (Green Deal). Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących […]

ZAPROSZENIE NA WEBINAR A.I.S.E. oraz IFH: Developing household hygiene to meet 21st century needs | 7 kwietnia 2021 roku, 10:00 – 11:00

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.)  w Polsce, a polską branżę detergentową na forum polskim i międzynarodowym, ma zaszczyt zaprosić Państwa na webinarium zatytułowane: Developing household hygiene to meet 21st century needs: Launch of collaborative industry/academia report on cleaning and disinfection in homes and learnings from COVID-19 among EU citizens. Termin: 7 kwietnia 2021 […]