ZAPROSZENIE | szkolenie online „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych – co powinien wiedzieć producent/importer” | Dorota Kaczorowska | 27 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU zatytułowanym:

„Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych – co powinien wiedzieć producent/importer”

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2021 (wtorek), w godzinach 10:30 – 15:00. Osoby, które zgłoszą swój udział, otrzymają link do aplikacji Microsoft Teams.

Zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu określone zostały w rozporządzeniu nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych (BPR). Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych (treated articles), zgodnie z definicją zawartą w BPR, oznaczają każdą substancję, mieszaninę lub wyrób, poddane działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawierające przynajmniej jeden produkt biobójczy. Zastosowane biocydy mają na celu ochronę wytworzonych produktów m.in. przed  szkodliwym wpływem mikroorganizmów, zapewniając ich trwałość.

Wyroby, które nie posiadają pierwszorzędowej funkcji biobójczej, w przeciwieństwie do biocydów, nie wymagają pozwolenia, jednak substancja czynna zawarta w produkcie biobójczym musi spełniać wymogi rozporządzenia BPR. Natomiast wyrób o podstawowej funkcji biobójczej jest klasyfikowany jako produkt biobójczy.

Pamiętajmy! Producenci i importerzy wyrobów muszą zapewnić prawidłowe ich oznakowanie, jak również przedstawić – na żądanie konsumenta – informacje na temat poddania wyrobów działaniu produktów biobójczych.

Tematyka szkolenia:

  • wyrób poddany działaniu produktów biobójczych | definicja, podstawa prawna, granica między wyrobem a biocydem
  • obowiązki producenta wyrobu | wprowadzenie wyrobu, właściwe oznakowanie, stosowane PB i s.c., nanomateriały, wymagana dokumentacja, badania wyrobu, deklarowane działanie, odpowiedź na pytanie konsumenta
  • biobójcze substancje czynne | lista s.c., lista TA: allowed active substances, grupa PT, nazwa na etykiecie, numer CAS, środki ostrożności wynikające z c.s.
  • deklarowane działanie wyrobu | analiza przypadku
  • omówienie kwestii problematycznych | produkcja wyrobu w innym kraju niż pozwolenie na PB, produkcja wyrobu poza UE
  • kontrole i możliwe sankcje

Program szkolenia znajdą Państwo tu:

Szkolenie_agenda_27042021

 Uwaga! Pracownicy firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego otrzymują atrakcyjne rabaty.

 

Cena dla uczestnika z Firmy Członkowskiej Stowarzyszenia do 19 kwietnia 2021

450 zł + VAT

Cena dla uczestnika spoza Stowarzyszenia do 19 kwietnia 2021

600 zł + VAT

Cena dla uczestnika z Firmy Członkowskiej Stowarzyszenia od 20 kwietnia 2021

600 zł + VAT

Cena dla uczestnika spoza Stowarzyszenia od 20 kwietnia 2021

800 zł + VAT

Tu dokonają Państwo rejestracji na szkolenie: https://pspkd.konfeo.com/pl/groups

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.