Podsumowanie roku 2020 | wywiad z Anną Oborską dla Świata Przemysłu Kosmetycznego

Kończy się rok 2020 – rok pod znakiem pandemii i wszystkiego, co ze sobą przyniosła. Trudno o planowanie, estymacje, prognozy. W nastroje konsumenckie znów wkradł się pandemiczny cień.   Przed firmami z naszej branży kolejny egzamin z ultra-elastyczności.  Jak możemy  podsumować mijający rok ? Czego życzyć, tak własnej firmie, jak i całej branży kosmetycznej? Tak – […]

Niespłukiwane hydroalkoholowe żele do rąk | Dokument Techniczny i okres przejściowy

16 listopada 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Dokument Techniczny dotyczący oświadczeń, które w trakcie pandemii COVID-19 są zakazane do stosowania na opakowaniach produktów klasyfikowanych jako produkty kosmetyczne. Lista obejmuje zarówno oświadczenia, sformułowania, odniesienia, jak też symbole i znaki graficzne. Wśród nich również te, które stosowane są powszechnie w komunikacji marketingowej produktów kosmetycznych jak: deklaracja antybakteryjny, […]

Rozszerzona odpowiedzialność producenta coraz bliżej | Nadchodzi rewolucja w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Nadchodzący rok 2021 będzie rokiem intensywnych prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia w Polsce wymagań Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) narzuconych znowelizowaną dyrektywy w sprawie odpadów z 30 maja 2018 r. Do istotnych elementów tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a Minimalnych Wymagań, dotyczących  ROP m.in. w zakresie poziomu finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających produkty […]

Propozycja zharmonizowanej klasyfikacji alkoholu etylowego jako substancja CMR | ogromne konsekwencje dla przemysłu i ochrony zdrowia

W ramach programu przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych Grecja, będąca oceniającym państwem członkowskim, przedstawiła do Europejskiej Agencji Chemikaliów propozycję zharmonizowanej klasyfikacji (CLH) w ramach CLP[1] alkoholu etylowego jako substancji o właściwościach rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 2 ze względu na działanie szkodliwie na rozrodczość (Repr. 2). Konsultacje publiczne dotyczące propozycji CLH […]

SUP | Oznakowanie | Okresy przejściowe

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl

Konferencja online “Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”, 10 grudnia 2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji online “Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”, której organizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Konferencja online (aplikacja ZOOM) odbędzie się 10 grudnia 2020 roku, w godzinach 10:00 – 14:00. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy uzyskają informacje o: możliwościach uzyskania wsparcia finansowego pomocy merytorycznej ze strony […]

“Europejski plastik na zakręcie w 2021” | udział Małgorzaty Wadzińskiej w debacie Rzeczpospolitej

W Dzienniku Rzeczpospolita 7 grudnia 2020 roku ukazał się obszerny artykuł, będący zapisem debaty „Europejski plastik na zakręcie w 2021 roku”, zorganizowanej w ramach projektu „Walka o Klimat” przez Dziennik Rzeczpospolita. Do udziału w debacie, która odbyła się 30 listopada 2020 roku, jako ekspert reprezentujący branżę kosmetyczną i detergentową  zaproszona została Pani Małgorzata Wadzińska – […]