Podsumowanie roku 2020 | wywiad z Anną Oborską dla Świata Przemysłu Kosmetycznego

Kończy się rok 2020 – rok pod znakiem pandemii i wszystkiego, co ze sobą przyniosła. Trudno o planowanie, estymacje, prognozy. W nastroje konsumenckie znów wkradł się pandemiczny cień.   Przed firmami z naszej branży kolejny egzamin z ultra-elastyczności.  Jak możemy  podsumować mijający rok ? Czego życzyć, tak własnej firmie, jak i całej branży kosmetycznej?

Tak – rok 2020 to rok, który trudno porównać z jakimkolwiek wcześniej. To rok, który jest dla całego świata testem dyscypliny i umiejętności rozważnej adaptacji. To rok, w którym zawiodły wszystkie standardowe metody postępowania, przez co konieczna była rezygnacja ze sprawdzonych dróg i budowa nowych modeli biznesowych. Dziś wierzę, że te wymuszone okoliczności mogą być źródłem nowych szans i możliwości.

Z próby, jaką jest światowy kryzys pandemii Covid-19, polska branża kosmetyczna wychodzi zwycięsko. Polski przemysł kosmetyczny i działające w Polsce firmy potwierdziły, że są w stanie skutecznie i elastycznie reagować na sytuacje awaryjne.

Jedno z najważniejszych pytań: jak sensownie zarządzać produkcją i zamówieniami w tym absolutnie niepewnym czasie?

Odpowiadając na to pytanie, cofnę się do marca 2020. Ogłoszona w Polsce epidemia Covid-19 oznaczała dla firm gwałtowne trudności i obawy o utrzymanie ciągłości produkcji. Zalecenia różnych form izolacji społecznej, które wymuszały na firmach duże zamiany organizacyjne dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, utrudnienia w dostępności surowców, w tym bardzo ważnego dla produkcji środków dezynfekcyjnych i hydrożeli do higieny rąk alkoholu etylowego, lawinowo rosnące ceny, nie uspokajały nastrojów. Krótko później firmy dotknął zakaz wywozu produktów do innych państw członkowskich UE. Ze względu na szeroką interpretację definicji ‘środka dezynfekującego’, wiele produktów zostało zatrzymanych na polskich granicach.

Rozwiązanie tego problemu było jednym z największych tegorocznych sukcesów Stowarzyszenia: w dwóch etapach udało nam się doprowadzić do całkowitego zniesienia ograniczeń eksportowych. Dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i ówczesnym Ministerstwem Rozwoju oraz skutecznemu wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wprowadzone zostały zmiany legislacyjne zawężające definicję i wyłączające z jej zakresu kosmetyki o działaniu antybakteryjnym.  Krótko później udało nam się uzyskać ​​całkowite zniesienie ograniczeń eksportowych – także dla środków dezynfekujących i przywrócić płynny przepływ tych produktów na rynku UE.

Także praca zakładów produkcyjnych była obiektem zainteresowania rządu i wytycznych określających zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Kluczowa zmiana związana była z zapewnieniem ściśle określonej odległości między pracownikami – również na liniach produkcyjnych – co najmniej 1,5 m. Z uwagi na fakt, że na niektórych obszarach produkcyjnych nie jest możliwe utrzymanie tej odległości, Stowarzyszenie zgłosiło alternatywne rozwiązanie: tam, gdzie nie było możliwe utrzymanie wymaganej odległości, zaproponowaliśmy zastosowanie środków ochrony osobistej. To rozwiązanie zostało przyjęte w drodze rozporządzenia. Tu muszę bardzo podziękować Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, który wsparł postulaty Stowarzyszenia. Silne partnerstwo w czasie pandemii jest ogromnie ważne. Stowarzyszenie równolegle przygotowało szczegółową instrukcję z zasadami bezpieczeństwa dla zakładów pracy – instrukcja została rozpowszechniona wśród firm członkowskich w celu wsparcia ich w awaryjnej sytuacji związanej z  COVID-19.

Prócz problemów logistycznych w warunkach pandemii, w wielu firmach konieczne było podjęcie decyzji o zmianie profilu produkcji. Pewne produkty siłą rzeczy zaczęły tracić na znaczeniu. Inne – przede wszystkim środki do dezynfekcji – stały się produktami pierwszej potrzeby.

Pół roku po wybuchu pandemii nadal dużym wyzwaniem jest działanie w warunkach, w których nie jesteśmy w stanie określić ile ten nadzwyczajny stan potrwa. Ale muszę przyznać, że biznes działa bardzo sprawnie i błyskawicznie przystosowuje się do nowych warunków. Właściciele firm podjęli w porę decyzje o zmianach asortymentu a także o przeorganizowaniu produkcji ze względu na zalecenia rządu. Dziś można powiedzieć, że nadzwyczajna sytuacja Covid-19 stała się elementem naszej codzienności i wpisała w nowy rozdział normalności.

Covid zmusił wszystkich uczestników rynku do wykorzystania świata cyfrowego do rozwoju biznesu, takie też były np. tegoroczne targi  WeCosmoprof. Jak odnajdujecie się w tej wersji targów? Cyfrowe łączenie zainteresowanych biznesowo stron sprawdzi się według Was? Czy rolę targów przejmą globalne platformy sprzedażowe?

Tegoroczne spotkanie ekspertów branży kosmetycznej COSMOPROF BOLOGNA – jak wiele innych wydarzeń – odbyło się bez wychodzenia z domu. Organizatorzy odwołanych tradycyjnych targów, zaproponowali ich uczestnikom nową formułę. Dzięki temu polskie firmy zaprezentowały swoje marki i produkty pod wspólnym szyldem #PolishBeauty podczas wirtualnej edycji targów WECOSMOPROF. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego było patronem targów.

Wirtualne targi WECOSMOPROF, z silną reprezentacją polskich firm kosmetycznych, mogły się odbyć dzięki licznym szybko podejmowanym działaniom. Jedną z kluczowych była bezprecedensowa decyzja podjęta przez Ministerstwo Rozwoju o dostosowaniu zasad programu promocji branży kosmetycznej  w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) do realiów Covid-19. Ta zmiana dała szansę obecności w wirtualnym wydarzeniu licznym polskim firmom. Wszyscy oceniają je jako ogromnie udane.

Przejście na platformę online wymaga nowych narzędzi i może być dużym wyzwaniem dla firm, plusem jest  obniżenie kosztów udziału w imprezach ( nie ma kosztów standu, przelotu czy noclegu). Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Wirtualna edycja targów została przez branżę powitana entuzjastycznie. Pamiętajmy, że przez kilka miesięcy żyliśmy odbierając informację odwołujące kolejne ważne z punktu widzenia prowadzenia biznesu wydarzenia. Miała być rozwiązaniem przejściowym, ale – ze względu na to, że została bardzo  dobrze przyjęta przez odbiorców – możliwe jest, że zostanie trwałym elementem rzeczywistości po-Covidowej. Muszę zresztą ogromnie pochwalić operatora specjalnego programu promocji polskiej branży kosmetycznej – firmę Berm Creative Production Group. Berm na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizował cykl działań promujących polską gospodarkę, potencjał polskiego sektora kosmetycznego i polskie marki kosmetyczne. Streamingi, webinary oraz spotkania z ekspertami branżowymi stworzyły doskonałą bazę wiedzy i platformę do nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Udział polskich firm w targach pokazał odwiedzającym je gościom z całego świata siłę, atrakcyjność oraz kompleksowość polskiej branży kosmetycznej.

Firmy, które uczestniczyły w WECOSMOPROF wskazują na rozliczne korzyści przejścia do przestrzeni wirtualnej. Zalety tego rozwiązania, to przede wszystkim:

  • rozwiązanie przyjazne dla firm małych i mikro – niższy koszt umożliwia udział także tym z nich, które w targach tradycyjnych – ze względów finansowych i organizacyjnych – nie mogły uczestniczyć
  • wydarzenia prezentowane on-line żyją dłużej – zainteresowanie kontrahenci mogą wracać do oglądania materiałów promocyjnych w dogodnym dla siebie czasie – także po zakończeniu targów

Formuła ta została powtórzona przy okazji listopadowej edycji azjatyckich targów Cosmoprof Asia.

Jakie są obecne Wasze nastroje?

Początek kryzysu pandemii i trudności tego okresu wyzwoliły u wielu z nas silny strach przed przyszłością. Dziś branża stara się być umiarkowanie optymistyczna. Optymistyczne są także prognozy eksperckie, które wskazują, że mimo dalszej niepewności gospodarczej, w branży kosmetycznej w najbliższych latach prognozowane są wzrosty sprzedaży. Przede wszystkim właśnie za sprawą olbrzymiego potencjału eksportowego, który charakteryzuje polskie marki.

Wspomniała Pani, że wiele firm w czasie pandemii zmieniło profil produkcji. Istotnie – bardzo poszukiwanymi na rynku w roku 2020 są wszelkiego rodzaju produkty biobójcze do dezynfekcji. To jednak wyroby, których wprowadzenie na rynek poprzedza długi proces rejestracji.

Rzeczywiście – liczne firmy kosmetyczne, ratując się przed spadkiem obrotów, weszły na nową ścieżkę produkcji preparatów do dezynfekcji. Stowarzyszenie już na początku pandemii zwróciło się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z postulatem o  przyjęcie uproszczeń na czas pandemii – tak otworzyła się możliwość skorzystania z odstępstwa od wymogów zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczącego produktów biobójczych. Procedura, zwana popularnie „szybką ścieżką”, pozwoliła na uzyskanie zezwolenia na okres do 180 dni przy minimalnych wymaganiach dotyczących substancji czynnych, dostawców i dowodów skuteczności. Złożenie wniosku było bezpłatne i był on rozpatrywany w trybie pilnym. Wprowadzone tą drogą na rynek produkty mogą zresztą pozostać w obrocie także po upływie 180 dni – do czasu upływu ich terminu ważności. „Szybka ścieżka” dała wielu firmom szansę wdrożenia produktów, których rynek potrzebował, a które wiele firm uchroniło przed kłopotami.

Czy widzicie pozytywy w całej tej sytuacji pandemicznej?

Trudno mówić o pozytywach pandemii, bo trudno o pandemii mówić w kategoriach czysto biznesowych. Ale rok 2020 w życiu wielu z nas dokonał różnego rodzaju restrukturyzacji. Dziś funkcjonujemy tak, jak wcześniej – intensywnie, ale umawiamy się na spotkania, organizujemy szkolenia tylko przestrzeni wirtualnej. W wielu przypadkach, to bardzo efektywne i uwalniające nas od zbędnych kosztów rozwiązanie. Ale – w moim odczuciu – gdy pandemia się skończy z chęcią powrócimy do zwykłych spotkań. Bo one mają po prostu inną wartość.

Czego sobie i całemu sektorowi chcielibyście życzyć  na nowy 2021 rok?

Życzmy sobie szybkiego zakończenia pandemii. Z pozostałymi sprawami poradzimy sobie.

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.