DO INFORMACJI: Biocydy: wytyczne dotyczące koncepcji rodzin produktów biobójczych (BPF)

Na ostatnim posiedzeniu organów kompetentnych (CA) do spraw produktów biobójczych w lipcu zatwierdzono nowe wytyczne Komisji dotyczące wdrożenia koncepcji rodzin produktów biobójczych (BPF). Dokument znajdą Państwo w załączeniu. Dokument został sfinalizowany po ponad rocznej pracy grupy roboczej ECHA w sprawie BPF, w której uczestniczyły państwa członkowskie i przedstawiciele przemysłu. Niniejszy dokument został opracowany w celu […]

PROŚBA o UWAGI: Projekt regulaminu CARACAL (Rules of Procedure) – stanowisko Stowarzyszenia – 15 lipca godz. 12:00

Podczas ostatniego spotkania CARACAL (1-2 lipca 2019) Komisja poddała pod dyskusję m.in. zmieniony projekt regulaminu przyszłych spotkań CARACAL – Rules of Procedure (dokument w załączeniu). Z perspektywy przemysłu wnosi on wiele pozytywnych kwestii, a mianowicie: niezmieniona rola obserwatorów CARACAL (tj. A.I.S.E., DUCC, itp.), dokumenty CARACAL (dokumenty przed posiedzeniem, protokoły, dokumenty po posiedzeniu) dostępne publicznie, przebieg […]

PUBLIKACJA: Czy w reklamie kosmetyków wszystkie chwyty są dozwolone?

„Naturalny” czy „organiczny”, to cechy, które producenci chętnie akcentują­­­ w przekazach reklamowych produktów kosmetycznych. Nie mniejszą popularnością cieszą się określenia ‘”free from” czy „hipoalergiczny”. Te informacje o produktach, określane w legislacji sektorowej jako ‘oświadczenia’, są kluczowym narzędziem służącym promocji i wyróżnieniu, wsparciu innowacyjności oraz  konkurencyjności produktów kosmetycznych. Deklaracje – podobnie jak inne elementy wyróżniające produkt […]