PUBLIKACJA: Czy w reklamie kosmetyków wszystkie chwyty są dozwolone?

„Naturalny” czy „organiczny”, to cechy, które producenci chętnie akcentują­­­ w przekazach reklamowych produktów kosmetycznych. Nie mniejszą popularnością cieszą się określenia ‘”free from” czy „hipoalergiczny”. Te informacje o produktach, określane w legislacji sektorowej jako ‘oświadczenia’, są kluczowym narzędziem służącym promocji i wyróżnieniu, wsparciu innowacyjności oraz  konkurencyjności produktów kosmetycznych.

Deklaracje – podobnie jak inne elementy wyróżniające produkt – podlegają modom i trendom – zmieniają się wraz z oczekiwaniami konsumentów i rynku. Czy producent poszukując sposobu wyróżnienia czy wypromowania swojego produktu może napisać wszystko, co sprawi, że produkt zostanie przez konsumenta oceniony jako atrakcyjny? Nie może. Dlaczego? Ponieważ konsument ma prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji. Ponadto – często to, co deklarujemy na produkcie może ostatecznie zadecydować o innej jego klasyfikacji. Mogli się przekonać o tym ci, którym zdarzyło się nadmiernie zbliżyć informację marketingową kosmetyku do produktu leczniczego. To podejście muszą dobrze rozumieć w firmach właściciele, kadra zarządzająca, technolodzy a także, a może przede wszystkim – pracownicy działów marketingu.

Tym kwestiom poświęcone było ostatnie wydarzenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – konferencja i warsztaty „Jak poprawnie reklamować produkty kosmetyczne? – naturalny organiczny, hipoalergiczny, nie zawiera…”. Jej patronem było Cosmetics Europe, a wśród prelegentów znaleźli się uznani eksperci, którzy omówili kwestie poprawności reklamy z wielu perspektyw:

 • organizacji branżowej (dr Gerald Renner – Cosmetics Europe, dr Anna Oborska – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego)
 • inspekcji (Izabela Burzyńska – GIS)
 • Safety Assessora (dr Iwona Białas – CosmetoSAFE Consulting)

Deklaracje marketingowe podlegają kompleksowym przepisom, których zadaniem jest ochrona konsumenta przed wprowadzeniem w błąd. Utrzymanie wysokiego standardu i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami jest możliwe dzięki wspólnemu działaniu całej branży kosmetycznej – jej dyscyplinie, rzetelności i wysokim standardom etyki stosowanym w komunikacji – powiedziała w czasie konferencji dr Anna Oborska – dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że źródeł prawa odnoszących się do deklaracji marketingowych jest kilka. Są to:

 • dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (2005/29/WE)
 • dyrektywa dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (2006/114/WE)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów kosmetycznych (1223/2009)
 • rozporządzenie Komisji określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (655/2013)

Lecz nie tylko akty prawne wyznaczają ramy, w których mogą poruszać się przedsiębiorcy. Wytyczne zostały zawarte także w opublikowanym w roku 2017 Dokumencie Technicznym Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych.  Dokument Techniczny jest uzupełnieniem Wytycznych do stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 określającego wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. Jest on efektem raportu Komisji Europejskiej stwierdzającego, że deklaracje typu „free from” oraz „hipoalergiczny” wymagają wyjaśnienia. Dokument w sposób kompleksowy odniósł się do tych dwóch typów deklaracji i dostarcza wskazówek do indywidualnego stosowania kryteriów przewidzianych rozporządzeniem nr 655/2013.

Moment, w którym odbyła się konferencja „Jak poprawnie reklamować produkty kosmetyczne? – naturalny organiczny, hipoalergiczny, nie zawiera…” nie był przypadkowy – 30 czerwca 2019 r. upłynął 2-letni okres przejściowy, po którym zmienia się podejście do stosowania deklaracji „free from” oraz „hipoalergiczny”. Zasady te opisane zostały w załącznikach III i IV Dokumentu Technicznego.

Dokument Techniczny nie ma prawnej mocy wiążącej, niemniej odzwierciedla wspólne stanowisko i podejście organów właściwych państwa członkowskich, z których kilka wskazało, że zamierza stosować zawarte w nim wytyczne i wspierać się Dokumentem w ramach nadzoru rynku.

Normie ISO 16128 poświęcone były warsztaty, będące odpowiedzią na wiele zapytań wpływających do Stowarzyszenia. Wykłady i ćwiczenia obliczeniowe w oparciu o normę ISO 16128 poprowadziły ekspertki, które brały bezpośrednio udział w tworzeniu normy:  Anne Dux i Carmen Esteban. To właśnie norma ISO 16128 stanowi wytyczne dla określania naturalności i organiczności:

 • ISO 16128-1:2016 Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients and products – Part 1: Definitions for ingredients
 • ISO 16128-2:2017 Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients – Part 2: Criteria for ingredients and products

Tych z Państwa, którzy mają jeszcze wątpliwości odnoście zasad obowiązujących po 1 lipca 2019, kiedy w życie weszły załączniki III i IV Dokumentu Technicznego, serdecznie zapraszamy do Stowarzyszenia. Dla naszych firm członkowskich przygotowaliśmy polską wersję językową tego ważnego przewodnika.

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.