.

PROŚBA o UWAGI: Projekt stanowiska Stowarzyszenia dot. ROP

PROŚBA o UWAGI: Projekt stanowiska Stowarzyszenia dot. ROP

W związku z pracami Ministerstwa Klimatu nad wdrożeniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), w załączeniu przekazujemy projekt stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie, z uprzejmą prośbą o Państwa uwagi i komentarze na adres katarzyna.zandarska@kosmetyki-detergenty.pl, do 5 lutego br., do godz. 12.

W dokumencie podkreślamy m.in. jakie powinny być zasady efektywnego systemu ROP z perspektywy naszej branży oraz zwracamy uwagę na słabe punkty propozycji Ministerstwa (w załączeniu). Propozycję optymalnego systemu ROP opieramy o działanie jednej organizacji ROP opakowań o charakterze non-profit.

Finalne Stanowisko powinno zostać przekazane do Ministerstwa Klimatu do 7 lutego 2020.

Załączniki:

Ministerstwo Klimatu Prezentacja_ze_spotkania_ROP

PSPKD_MK_STANOWISKO ROP_31.01.2020_v2

Marki członków stowarzyszenia