PROŚBA o UWAGI: Projekt stanowiska Stowarzyszenia dot. ROP

W związku z pracami Ministerstwa Klimatu nad wdrożeniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), w załączeniu przekazujemy projekt stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie, z uprzejmą prośbą o Państwa uwagi i komentarze na adres katarzyna.zandarska@kosmetyki-detergenty.pl, do 5 lutego br., do godz. 12. W dokumencie podkreślamy m.in. jakie powinny być zasady efektywnego systemu ROP z perspektywy naszej branży […]