SAVE THE DATE | Beauty Innovations 2021 ONLINE | 17-18 czerwca 2021

Kolejna edycja Beauty Innovations – tym razem w wersji ONLINE – odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 roku. Konferencja transmitowana będzie na żywo z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, która jest współorganizatorem wydarzenia. Sponsorem Konferencji jest firma Safic Alcan, a jednym z partnerów merytorycznych – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD). […]

16 marca 2021 spotykają się eksperci Grupy ds. Green Deal – opakowania

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Green Deal (Zielonego Ładu). Stawia on przed licznymi branżami nowe szanse i wyzwania – dotyczą one także branż kosmetycznej i detergentowej. Producenci muszą dążyć do zamknięcia obiegu opakowań w gospodarce tak, aby jako […]