Bezpłatne szkolenie dla członków Stowarzyszenia | Środki do dezynfekcji – jak skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji w URPL?

W ciągu ostatnich tygodni do Stowarzyszenia wpłynęła ogromna liczba zapytań dotyczących rejestracji w tzw. „szybkiej ścieżce”. W związku z powyższym, widząc jak ważny jest to dla Państwa temat, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu online – tym razem powiemy o wymogach w zakresie rejestracji produktów biobójczych w czasie pandemii COVID-19. Szkolenie poprowadzi Pani Agata […]

Bezpłatne szkolenie dla członków Stowarzyszenia | “Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla firm”

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla firm”. Szkolenie poprowadzi Pan Arkadiusz Łagowski z kancelarii Martini i Wspólnicy sp. z o.o. , który przedstawi Państwu najważniejsze informacje dotyczące obecnego kształtu „Tarczy Antykryzysowej” oraz wskazówki jak najefektywniej skorzystać z pakietu rozwiązań przygotowanych dla biznesu […]

Działania Cosmetics Europe: platforma COVID-19 „Working together in crisis”

Cosmetics Europe (CE), europejskie stowarzyszenie higieny osobistej, uruchomiło specjalną platformę zasobów COVID-19 „Working together in crisis”. Platforma ta podkreśla istotną rolę kosmetyków do higieny osobistej w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, głównych wyzwań politycznych, przed którymi stoi nasz sektor, oraz działań członków CE w odpowiedzi na obecny kryzys opieki zdrowotnej. Platforma zasobów COVID-19 to punkt […]

Sukces Stowarzyszenia: Zakaz wywozu środków do dezynfekcji – UCHYLONY W CAŁOŚCI

Na tę wiadomość czekała ogromnie liczna grupa polskich producentów środków do dezynfekcji: nakaz zgłaszania zamiaru wywozu środków do dezynfekcji do wojewody  na mocy rozporządzenia RM z 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został uchylony. Oznacza to, że zakaz wywozu może nadal dotyczyć ubioru ochronnego […]

Sukces Stowarzyszenia: Produkty kosmetyczne wyłączone z obowiązku zgłaszania ich wywozu

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie w celu usprawnienia eksportu zostały uwzględnione  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii . Rozporządzenie ogranicza zakres pojęcia „środków do dezynfekcji” do produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych i tym samym potwierdza całkowite […]

DUŻY SUKCES STOWARZYSZENIA I ZPP: uelastycznienie przepisów dotyczących sposobu pracy na linii produkcyjnej – zmiana rozporządzenia z 31 marca

Stowarzyszenie przekazało 1 kwietnia 2020 roku do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postulat branży kosmetycznej i detergentowej w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) skierował nasz postulat bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Jeszcze tego samego dnia uzyskaliśmy bardzo szybką, kluczową dla […]

COVID-19 – podsumowanie działań Stowarzyszenia w celu ochrony branży kosmetycznej i detergentowej

Od początku marca, kiedy w Polsce zostały potwierdzone pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i innymi kluczowymi w tej sytuacji urzędami. Stowarzyszenie przekazuje organom administracji publicznej zgłaszane przez Firmy Członkowskie […]

Tymczasowe wytyczne Cosmetics Europe dotyczące żelu do mycia i utrzymania higieny rąk w związku z trwającą epidemią COVID-19

Cosmetics Europe, w związku z trwającą epidemią COVID-19, przekazało tymczasowe wytyczne  dotyczące żelu do mycia i utrzymania higieny rąk  Wytyczne są przeznaczone dla producentów, którzy chcą tymczasowo dostosować swoją produkcję i przyczynić się do rozwiązania obecnego kryzysu zdrowotnego, przekazując tego typu produkty swoim pracownikom, instytucjom zdrowia, czy też opinii publicznej. Wytyczne dotyczą zatem wyłącznie żeli […]

Pierwsza poprawka do załącznika VIII CLP – opublikowana

30 stycznia 2020 roku weszło w życie opublikowane 10 stycznia 2020 w Dzienniku Urzędowym UE  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia […]

Komunikaty Prezesa URPL – Składanie wniosków z art. 55 BPR bez oznakowania opakowania

Komunikat z dnia 23 marca 2020 roku Przekazujemy Państwu Komunikat Prezesa z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie aktualizacji informacji zawartych we wniosku dotyczącym udzielania odstępstwa od wymogów rejestracyjnych, przewidzianego w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczący produktów biobójczych w związku z pandemią wywołaną koronawirusem  SARS-Cov-2. W celu usprawnienia procedowania wniosków o […]

Środki skażające alkohol etylowy do produkcji wyrobów biobójczych

Dynamicznie zmienia się sytuacja w obszarze środków skażających alkohol etylowy do produkcji wyrobów biobójczych. W załączeniu znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy Zmienia ono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy […]