.

DUŻY SUKCES STOWARZYSZENIA I ZPP: uelastycznienie przepisów dotyczących sposobu pracy na linii produkcyjnej – zmiana rozporządzenia z 31 marca

DUŻY SUKCES STOWARZYSZENIA I ZPP: uelastycznienie przepisów dotyczących sposobu pracy na linii produkcyjnej – zmiana rozporządzenia z 31 marca

Stowarzyszenie przekazało 1 kwietnia 2020 roku do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postulat branży kosmetycznej i detergentowej w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) skierował nasz postulat bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Jeszcze tego samego dnia uzyskaliśmy bardzo szybką, kluczową dla obydwu branż zmianę przepisów: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zapis mówiący o tym, że zakłady pracy są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m (par.9 ust 7.3b) został zmieniony w następujący sposób:

„Zakłady pracy są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.”

Pełny tekst rozporządzenia RM z dnia 1 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znajdą Państwo w załączeniu.

Z informacji, które Stowarzyszenie uzyskało wczoraj od Firm Członkowskich wynikało, że sztywne utrzymanie odległości 1,5 metra jest w wybranych miejscach produkcji niemożliwe. Tez zapis daje możliwość, tam gdzie to jest niezbędne, zastosowania innych środków skutecznych w rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r

Marki członków stowarzyszenia