DO INFORMACJI: Stowarzyszenie sygnatariuszem stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach

W 2018 r. w ramach tzw. pakietu odpadowego znowelizowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Do istotnych elementów zmiany tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a minimalnych wymagań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialność producenta – ROP (m.in. w zakresie poziomu finansowania […]

ZAPROSZENIE: Misja Gospodarcza do Iraku (Iracki Kurdystan) – 29.09-03.10.2019 r.

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje Misję Gospodarczą do Iraku. Odbędzie się ona w dniach 29 września – 3 października 2019 r. Celem Misji jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych przez polskich przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami w Iraku. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku. Zachęcamy Państwa do udziału w Misji. Załącznik: […]

CosmeticBusiness Poland: wystawa “The green way of cosmetics”, Warszawa 25-26 września 2019

W ramach tegorocznej edycji Branżowych Targów Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland (Warszawa, 25 – 26 września 2019) zorganizowana zostanie wystawa produktów i usług dla przemysłu kosmetycznego, realizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju pod hasłem The green way of cosmetics. Celem wystawy jest zaprezentowanie w podświetlanych gablotach przykładów konkretnych produktów obecnych na rynku i gotowych […]

CosmeticBusiness Poland: Spotkania matchmakingowe z dystrybutorami, Warszawa, 25-26 września 2019

Branżowym Targom Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland towarzyszyć będzie Distributors Matchmaking, czyli spotkania B2B pomiędzy właścicielami marek i producentami kosmetyków, a dystrybutorami z Europy. W imieniu organizatora zapraszamy właścicieli marek do bezpłatnej rejestracji swojego udziału do 23 sierpnia. Od 26 sierpnia udział rejestrować będą dystrybutorzy. Spotkania odbywać się będą w dniu 25 września w […]