.

DO INFORMACJI: Stowarzyszenie sygnatariuszem stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach

DO INFORMACJI: Stowarzyszenie sygnatariuszem stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach

W 2018 r. w ramach tzw. pakietu odpadowego znowelizowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Do istotnych elementów zmiany tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a minimalnych wymagań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialność producenta – ROP (m.in. w zakresie poziomu finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach). W porównaniu do obecnej sytuacji spowoduje to szacunkowo ok 30 krotny wzrost kosztu dla wprowadzającego produkty w opakowaniach w porównaniu do dotychczasowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie do wdrożenia dyrektywy pozostało bardzo niewiele czasu (10 miesięcy).

WSPÓLNE STANOWISKO WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH 

W w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się 29 sierpnia 2019 roku spotkanie z udziałem przedstawiciele ZP EKO-PAK, mające na celu przygotowanie do spotkania w Ministerstwie Środowiska (MŚ) dedykowanego ROP. Jednym z istotnych postulatów tego spotkania była propozycja wspólnego stanowiska organizacji reprezentujących producentów wyrobów w opakowaniach, które ZP EKO-PAK zamierza przekazać podczas poniedziałkowych konsultacji w Ministerstwie Środowiska. Jest to dokument natury ogólnej, wzywający MŚ do ścisłego przestrzegania zapisów dyrektywy przy transponowaniu ich do prawodawstwa krajowego. Dokument ten podpisali przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, KIG PSIO oraz Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Załącznik:

Wspólne stanowisko

 

 

Marki członków stowarzyszenia