Zaktualizowany program PSP dla kapsułek – nowe elementy

A.I.S.E opracowało nowe wymagania dla programu Product Stewardship Program for Liquid Detergent Capsules. Jego celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa płynnych kapsułek do prania oraz zwrócenia uwagi władz na zaangażowanie Przemysłu. Zobowiązania podjęte wcześniej w ramach PSP 2015 pozostaną w mocy, jednakże uzupełnione zostaną o dwa dodatkowe elementy: ulepszone zamknięcia dla opakowań wielokrotnego zamykania wraz z […]

Komisja Europejska opublikowała kryteria dla deklaracji ‘free from’ i ‘hipoalergiczny’

Dokument techniczny dotyczący kryteriów dla stosowania deklaracji marketingowych ‘free from’ oraz ‘hipoalergiczny’ został opublikowany przez Komisję Europejską 28 lipca 2017 roku. Opracowała go podgrupa robocza ds. claim’ów – powołana tymczasowo w strukturach KE, a zatwierdziła grupa robocza ds. kosmetyków. Dokument ten, opierając się na podejściu case-by-case, stanowi zbiór najlepszych praktyk mających na celu jak najlepsze […]