.

Zaktualizowany program PSP dla kapsułek – nowe elementy

Zaktualizowany program PSP dla kapsułek – nowe elementy

Gel laundry capsules in water splash other white background

A.I.S.E opracowało nowe wymagania dla programu Product Stewardship Program for Liquid Detergent Capsules. Jego celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa płynnych kapsułek do prania oraz zwrócenia uwagi władz na zaangażowanie Przemysłu.

Zobowiązania podjęte wcześniej w ramach PSP 2015 pozostaną w mocy, jednakże uzupełnione zostaną o dwa dodatkowe elementy:

  • ulepszone zamknięcia dla opakowań wielokrotnego zamykania wraz z protokołem testowym

uzgodniony w ramach A.I.S.E protokół testowy zapewnia, że zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci  badane będą w zharmonizowany sposób, tym samym przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa produktów;

  • kodeks postępowania w reklamie

firmy zostaną poproszone o zobowiązanie się do zaprzestania reklamy niebezpiecznych kapsułek w mediach lub reklamy skierowanej do dzieci poniżej 12 roku życia.

PSP 3 jest otwarty od 1 czerwca 2017 roku. Dołączyć do niego może każda firma posiadająca w ofercie kapsułki z płynną zawartością. Firmy mają 18 miesięcy na zaprzestanie produkcji zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

Jako odpowiedzialna branża, od samego początku angażujemy się w prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek kapsułek do prania. Wierzymy jednak, że w tym przypadku kluczowym czynnikiem, mającym istotny wpływ na redukcję incydentów związanych z tą kategorią produktów jest edukacja konsumenta.

Doświadczenie pokazało, że działania wcześniej podejmowane przyniosły spodziewane rezultaty.  Odkąd wprowadzono środki bezpieczeństwa, zaobserwowano spadek incydentów od 30% do 70% (w zależności od kraju).

Marki członków stowarzyszenia