.

Komisja Europejska opublikowała kryteria dla deklaracji ‘free from’ i ‘hipoalergiczny’

Komisja Europejska opublikowała kryteria dla deklaracji ‘free from’ i ‘hipoalergiczny’

komisja europejska logoDokument techniczny dotyczący kryteriów dla stosowania deklaracji marketingowych ‘free from’ oraz ‘hipoalergiczny’ został opublikowany przez Komisję Europejską 28 lipca 2017 roku. Opracowała go podgrupa robocza ds. claim’ów – powołana tymczasowo w strukturach KE, a zatwierdziła grupa robocza ds. kosmetyków. Dokument ten, opierając się na podejściu case-by-case, stanowi zbiór najlepszych praktyk mających na celu jak najlepsze stosowanie legislacji UE.

Od początku prac niezwykle istotne były status i forma publikacji dokumentu. Ze względu na to, że odnosi się on do wspólnych kryteriów dotyczących uzasadniania deklaracji marketingowych oraz będzie wykorzystywany przez inspekcje nadzoru w ramach kontroli rynku – wskazane było jego publiczne udostępnienie wszystkim zainteresowanym stronom.

Dokument wprowadza także nowe podejście w odniesieniu do deklaracji ‘free from’ i ‘hipoalergiczny’. Ponieważ ewentualna zmiana w podejściu nie wpływa na bezpieczeństwo znajdujących się na rynku produktów kosmetycznych – niezwykle ważne było wprowadzenie odpowiedniego okresu przejściowego. Dokument przewiduje zatem 2-letni okres przejściowy na weryfikację stosowanych obecnie deklaracji marketingowych i wprowadzenie ewentualnych zmian –  nowe kryteria będą obowiązywały od 1 lipca 2019 r.

W tym miejscu należy zauważyć, że deklaracje ‚free from allergenic/sensitizing substances’, ‚free from parabens’ wskazane są jako te, które nie powinny być stosowane. Dokument opisuje:

  • nie jest dozwolona deklaracja „free from allergenic/sensitizing substances”, gdyż całkowity brak ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej nie może być zagwarantowany, w związku z czym produkt nie powinien sprawiać wrażenia, że to gwarantuje
  • nie jest dozwolona deklaracja „free from” lub o podobnym znaczeniu, gdy komunikuje dyskredytujące informacje, szczególnie tam gdzie są one oparte wyłącznie na domniemanym, negatywnym postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa danego składnika (lub grupy składników) – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 niektóre parabeny są bezpieczne do stosowania. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie produkty kosmetyczne muszą być bezpieczne, deklaracja „free from parabens” nie powinna być akceptowana, ponieważ dyskredytuje całą grupę parabenów.

Stowarzyszenie wspiera w tym zakresie wszystkich swoich członków wiedzą i szczegółowymi informacjami.

Marki członków stowarzyszenia