25 lat aktywnego dialogu dla tworzenia lepszego prawa w Polsce i w Unii Europejskiej – jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Deklaracje wsparcia i pełnego zrozumienia potrzeb przemysłu kosmetycznego wyraziły podczas konferencji „Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego” Elżbieta Bieńkowska – komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu Przedsiębiorczości i MŚP oraz Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. To ważne, bo dobre prawo w branży […]

PROŚBA O UWAGI: konserwanty in-can

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl

ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA: konferencja kosmetyczna “Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego”

11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków. W roku 2017 mija także czwarty rok funkcjonowania rozporządzenia oraz 25 […]