.

ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA: konferencja kosmetyczna „Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego”

ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA: konferencja kosmetyczna „Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego”

banner konferencyjny_verfin.jpg11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

W roku 2017 mija także czwarty rok funkcjonowania rozporządzenia oraz 25 lat od powstania Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w konferencji jubileuszowej, podczas której zaproszeni do udziału prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania obowiązywania rozporządzenia oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania.

31 stycznia 2017 roku opublikowany został projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który znajduje się obecnie w konsultacjach. W projekcie zawarte zostały m. in. nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane m. in. z wymogiem rejestracji zakładów produkujących i paczkujących produkty kosmetyczne, a także bardzo wysokie – do 100 000 zł – kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.

To czas, w którym precyzyjna znajomość prawa jest dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu bardzo ważna!

W programie konferencji znajdą Państwo wystąpienie eksperta Głównego Inspektoratu Sanitarnego – Pani Izabeli Burzyńskiej, która szczegółowo przedstawi jakie zmiany i wyzwania dla branży niesie nowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Swoją obecność potwierdził również Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz.

Goście specjalni konferencji jubileuszowej:

 • Pani Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
 • Pan John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe

Udział w konferencji potwierdziła także Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Uczestnicy konferencji dowiedzą się o:

 • Nowych zagrożeniach dla branży kosmetycznej, które niesie ze sobą projekt Ustawy o produktach kosmetycznych opublikowany 31 stycznia 2017
 • Narzędziach stosowanych przez Komisję Europejską na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie
 • Sytuacji branży kosmetycznej 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego
 • Wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz polska
 • Substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych
 • Kurczącym się portfolio konserwantów
 • Przyszłości nanomateriałów w kosmetykach
 • Wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • Deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej 2016
 • Warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 21 marca 2017, w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49.

Konferencję patronatem objęły:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Cosmetics Europe
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych prelegentów – czołowych ekspertów europejskiej organizacji branżowej – Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura ds. Substancji Chemicznych, a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl. Obecność prosimy zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – atrakcyjne rabaty.

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Załączniki:

Program konferencji

Conference agenda

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

banner konferencyjny_verfin.jpg

Marki członków stowarzyszenia