ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA: konferencja kosmetyczna “Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego”

banner konferencyjny_verfin.jpg11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

W roku 2017 mija także czwarty rok funkcjonowania rozporządzenia oraz 25 lat od powstania Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w konferencji jubileuszowej, podczas której zaproszeni do udziału prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania obowiązywania rozporządzenia oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania.

31 stycznia 2017 roku opublikowany został projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który znajduje się obecnie w konsultacjach. W projekcie zawarte zostały m. in. nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane m. in. z wymogiem rejestracji zakładów produkujących i paczkujących produkty kosmetyczne, a także bardzo wysokie – do 100 000 zł – kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.

To czas, w którym precyzyjna znajomość prawa jest dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu bardzo ważna!

W programie konferencji znajdą Państwo wystąpienie eksperta Głównego Inspektoratu Sanitarnego – Pani Izabeli Burzyńskiej, która szczegółowo przedstawi jakie zmiany i wyzwania dla branży niesie nowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Swoją obecność potwierdził również Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz.

Goście specjalni konferencji jubileuszowej:

 • Pani Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
 • Pan John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe

Udział w konferencji potwierdziła także Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Uczestnicy konferencji dowiedzą się o:

 • Nowych zagrożeniach dla branży kosmetycznej, które niesie ze sobą projekt Ustawy o produktach kosmetycznych opublikowany 31 stycznia 2017
 • Narzędziach stosowanych przez Komisję Europejską na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie
 • Sytuacji branży kosmetycznej 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego
 • Wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz polska
 • Substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych
 • Kurczącym się portfolio konserwantów
 • Przyszłości nanomateriałów w kosmetykach
 • Wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • Deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej 2016
 • Warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 21 marca 2017, w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49.

Konferencję patronatem objęły:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Cosmetics Europe
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych prelegentów – czołowych ekspertów europejskiej organizacji branżowej – Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura ds. Substancji Chemicznych, a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl. Obecność prosimy zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – atrakcyjne rabaty.

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Załączniki:

Program konferencji

Conference agenda

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

banner konferencyjny_verfin.jpg

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Następny nadchodzące wydarzenie
3 Listopad 2020
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.