.

25 lat aktywnego dialogu dla tworzenia lepszego prawa w Polsce i w Unii Europejskiej – jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

25 lat aktywnego dialogu dla tworzenia lepszego prawa w Polsce i w Unii Europejskiej – jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

intercontinental_008_770Deklaracje wsparcia i pełnego zrozumienia potrzeb przemysłu kosmetycznego wyraziły podczas konferencji „Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej – 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego” Elżbieta Bieńkowska – komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu Przedsiębiorczości i MŚP oraz Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. To ważne, bo dobre prawo w branży kosmetycznej chroni konsumenta, ale jednocześnie daje przemysłowi przestrzeń do innowacji.
Konferencję zorganizowało z okazji 25-lecia Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Tegoroczny jubileusz Stowarzyszenie obchodzi pod hasłem „25 lat aktywnego dialogu dla tworzenia lepszego prawa w Polsce i w Unii Europejskiej”. Konferencja odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, 21 marca 2017 roku.

Galeria zdjęć z konferencji

Znaczenie branży kosmetycznej oraz działających w niej firm doceniają najwyższe władze Unii Europejskiej oraz polskiego rządu. Elżbieta Bieńkowska – gość specjalny konferencji – wskazała sektor kosmetyczny jako jeden z priorytetów Komisji Europejskiej:

Przemysł kosmetyczny – w Polsce i w Europie – jest bardzo ważny – dużo eksportuje, tworzy dużo miejsc pracy i jest bardzo innowacyjny.

Jego rolę docenia także Wiceminister Jadwiga Emilewicz:

Przemysł kosmetyczny to bez wątpienia istotny, dynamicznie rozwijający się sektor polskiej gospodarki, dysponujący ogromnym potencjałem w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Pomimo, że polski rynek kosmetyczny zaliczany do jednego z najbardziej rozdrobnionych, wypracował on sobie na przestrzeni ostatnich lat stabilną pozycję w Unii Europejskiej – pokreśliła wiceminister Emilewicz.

Konferencję otworzyła Małgorzata Wadzińska – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia, która przypomniała gościom okoliczności w których w roku 1992 powstało Stowarzyszenie:

– W obliczu ogromnej liczby aktów legislacyjnych, o których wiadomo było, że będą w przyszłości musiały być dostosowane do legislacji Unii Europejskie, producenci kosmetyków i detergentów dostrzegli potrzebę, aby wspólne dla branż sprawy – szczególnie legislacyjne – rozwiązywać razem. Pamiętajmy, że Polska oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską złożyła już w 1991 roku.

Konferencja „Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej” była doskonałą okazją do przekazania władzom informacji o najistotniejszych wyzwaniach, które stoją obecnie przed branżą ze względu na liczne źródła prawa, a także dużą jego zmienność. Moderatorem dyskusji była dr Anna Oborska, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia a prelegentami konferencji: John Chave (Cosmetics Europe), Patrick Masscheleyn (P&G), Mechtild Petersen-Thiery (BASF), Magdalena Krulikowska (Henkel), prof. Vera Rogiers (Vrije Universiteit Brussel), Izabela Burzyńska (GIS), dr Dorota Wiaderna (Biuro ds. Substancji Chemicznych), Irena Ozga (Cosmetosphera), Konrad Drozdowski (Rada Reklamy).   W obradach uczestniczyli – prócz Elżbiety Bieńkowskiej i Jadwigi Emilewicz – także Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny.

Działający w Polsce przedsiębiorcy sprostać muszą wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, które weszło w życie 11 lipca 2013 r.  Ten akt stał się podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

Gros legislacji regulowane jest na poziomie unijnym, jednakże dla branży kluczowe są często inicjatywy lokalne – krajowe – ich przykładem była ubiegłoroczna propozycja wprowadzenia zakazu sprzedaży kosmetyków w aptekach. Tu bardzo potrzebny był dialog pomiędzy przemysłem, a władzami, w którym Stowarzyszenie brało aktywny udział  – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Dziś spore emocje i obawy przedsiębiorców budzi projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który został opublikowany 31 stycznia 2017 roku. W projekcie zawarte zostały m. in. nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane m. in. z wymogiem rejestracji zakładów produkujących produkty kosmetyczne, a także bardzo wysokie – do 100 000 zł – kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.

Przedsiębiorców uspokajała podczas konferencji Izabela Burzyńska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Ustawa ta porządkuje system prawny. Na tym projekcie skorzystają zarówno producenci jak i dystrybutorzy, ponieważ wiadomo będzie dokładnie, które przepisy i w jakim zakresie stosować. Jasno określone będą także organy nadzoru i ich kompetencje.

Projekt ustawy jest na etapie konsultacji. Ich uczestnikiem jest Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, które przekazało stanowisko do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

– Jako reprezentant polskiej branży kosmetycznej zgłosiliśmy nasze uwagi do poszczególnych zapisów projektu, deklarując jednocześnie gotowość do współpracy celem zapewnienia by brojekt należycie zabezpieczał interesy konsumentów, nie naruszając przy tym prawa unijnego, a także nie obniżając konkurencyjności branży kosmetycznej. – mówi Anna Oborska – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia.

Analizując źródła prawa nie można pominąć także legislacji okołosektorowej – to tu rodzą się inicjatywy, których efektem może być w skrajnym przypadku nawet wycofanie cennych dla przemysłu składników.

– Zdajemy sobie sprawę, że bez wysiłków Stowarzyszenia i jego firm członkowskich oraz całej polskiej społeczności kosmetycznej nieimage1 (003) możemy skutecznie chronić branży na szczeblu europejskim. Myślę więc, że takie konferencje to świetny pomysł – nie tylko podnoszą świadomość, ale także motywują ludzi do zaangażowania się w stowarzyszenie i w prace, które wykonujemy. I to jest dobre dla przemysłu polskiego i europejskiego. – mówi John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

Podobnie konferencję ocenia Patrick Masscheleyn – wiceprezes Procter & Gamble oraz członek Zarządu Cosmetics Europe:

– Warto było tu przyjechać. To wyjątkowa okazja, by spotkać się równocześnie z przedstawicielami administracji – Komisji Europejskiej i rządu polskiego, a także z kolegami z branży.

Konferencja przerodziła się w święto dialogu. Wszyscy – tak przedstawiciele władz europejskich i polskich, jak i przedstawiciele stowarzyszeń oraz przemysłów mówili zgodnie: dialog jest potrzebny dla tworzenia dobrego prawa.

Jesteśmy otwarci na argumenty przemysłu, ponieważ te regulacje prawne nie są tworzone dla władz, nie są tworzone dla urzędów – są tworzone dla przemysłu – powiedziała Komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Podczas konferencji sporo uwagi poświęcono obszarom, które nie wymagają doregulowania, ponieważ bezpieczeństwo produktów zapewnia obecna legislacja lub dobrowolnie działania przemysłu. Jednym z nich są deklaracje marketingowe. Wskazał je jako jeden z największych sukcesów roku 2016 John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe:

– Komisja Europejska sporządziła sprawozdanie dotyczące kosmetycznych deklaracji marketingowych, które potwierdziło skuteczność samoregulacji. Deklaracje w przemyśle kosmetycznym były w ponad 90% przypadków zgodne z obowiązującym prawem. Jest to ważne, ponieważ to potwierdza, że samoregulacja chroni naszą zdolność do innowacji.

Konferencja zorganizowana została jako jeden z punktów 2-dniowych obchodów jubileuszu Stowarzyszenia, których gościem specjalnym była Elżbieta Bieńkowska. Towarzyszyła jej Justyna Morek – członek gabinetu Komisarz UE. W dniu poprzedzającym konferencję Komisarz złożyła wizytę studyjną w fabryce kosmetyków Procter & Gamble w Aleksandrowie Łódzkim a także spotkała się z Zarządem Stowarzyszenia oraz prelegentami konferencji podczas uroczystej kolacji.

– Na 25-lecie Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego chciałabym Stowarzyszeniu złożyć najlepsze życzenia: jak najlepszego reprezentowania polskiego sektora kosmetycznego i detergentowego na następnych 25, a może i więcej lat. – powiedziała Elżbieta Bieńkowska.

Galeria zdjęć z kolacji

Podczas Konferencji Zarząd uhonorował trzy osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia: Małgorzatę Malanowską, Sławomira Chlebusa i Mikołaja Józefowicza. Goście wznieśli uroczysty toast za pomyślność branży kosmetycznej oraz jubilata – Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, które pracuje na rzecz firm członkowskich oraz całego sektora już 25 lat.

Konferencję patronatem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Cosmetics Europe, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Patronami medialnymi byli: Biotechnologia.pl, Wiadomości Kosmetyczne, Chemia i Biznes, Świat Przemysłu Kosmetycznego, Chemical Review.

Kontakt:

Agnieszka Sobkowiak
koordynator komunikacji
Tel. 881 361 611
agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl

 

 

Marki członków stowarzyszenia