O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca działający w branży aerozolowej? – wywiad z Alainem D’haese (FEA)

Czy firmy w UE chętnie przyłączają się do stowarzyszeń? Jakie są korzyści członkostwa w FEA oraz stowarzyszeniach krajowych? Jakie branże dołączają do FEA oprócz kosmetycznej i detergentowej? Jakie są główne bariery dla firm z branży aerozolowej działających w UE? O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność w branży aerozolowej? Czy firma, która jest ‘tylko’ […]

Co z zakazem sprzedaży kosmetyków w aptekach?

Z najnowszych informacji wynika, że zmiany wprowadzone projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, który ma ukazać się w I kwartale 2017 r. nie obejmą produktów kosmetycznych. Mając na uwadze ogromną szkodliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży kosmetyków w aptekach, Stowarzyszenie brało bardzo czynny udział w dyskusjach i konsultacjach z władzami, prezentując aktywnie stanowisko branży kosmetycznej Wprowadzenie ewentualnego zakazu sprzedaży […]

REACH – ostatni termin rejestracji – czy jesteś przygotowany?

Szybkimi krokami zbliża się ostatni etap rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. Wszystkie substancje chemiczne wytwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importowane do UE do w ilości od 1 do 100 ton rocznie muszą zostać zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do dnia 31 maja 2018 r. Termin ten jest istotny nie tylko dla producentów i […]

Pranie – robisz je codziennie. Czy robisz to dobrze?

  Dbając o nasze domy i najbliższych – ich bezpieczeństwo oraz komfort – dużo czasu i wysiłku poświęcamy praniu. I choć jest ono ciągle wymieniane jako jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków domowych, to dzięki oferowanym przez przemysł detergentowy coraz lepszym i coraz bardziej skutecznym środkom do prania, jest on coraz mniej kłopotliwy i absorbujący. Dodatkowo […]

Forum „CLEANING & HYGENE IN THE 21th CENTURY” A.I.S.E.

Za nami pierwsze Forum „CLEANING & HYGENE IN THE 21th CENTURY” zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości  A.I.S.E. Założeniem Forum była dyskusja na temat wyzwań jakie niesie za sobą dynamiczny rozwój przedsiębiorstw oraz wyzwania legislacyjne za tym idące. W wydarzeniu wzięło ponad 100 osób z branży jak również przedstawiciele instytucji, organizacji […]