.

PROŚBA O UWAGI: projekt rozporządzenia MRiF zmieniającego rozporządzenie MG w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

PROŚBA O UWAGI: projekt rozporządzenia MRiF zmieniającego rozporządzenie MG w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.
W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:

biuro@kosmetyki-detergenty.pl

Marki członków stowarzyszenia