.

REACH – ostatni termin rejestracji – czy jesteś przygotowany?

REACH – ostatni termin rejestracji – czy jesteś przygotowany?

Szybkimi krokami zbliża się ostatni etap rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. Wszystkie substancje chemiczne wytwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importowane do UE do w ilości od 1 do 100 ton rocznie muszą zostać zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do dnia 31 maja 2018 r.

Termin ten jest istotny nie tylko dla producentów i importerów substancji, którzy dokonali rejestracji wstępnej.  Dotyczy również przedsiębiorców obracających mieszaninami oraz dalszych użytkowników. Jeśli z jakichś przyczyn nie udało się dokonać rejestracji wstępnej, do dnia 31 maja 2017 r. rozwiązaniem może  być jeszcze tzw. późna rejestracja wstępna.

Aby pozostać legalnie na rynku, przedsiębiorstwa muszą w terminie dokonać rejestracji, brak rejestracji równoznaczny jest z brakiem obrotu. Dalsi użytkownicy z kolei muszą intensywnie śledzić postępy rejestracji względem substancji swojego zainteresowania i odpowiednio szybko reagować na zaistniałą sytuację

Z uwagi na fakt, że w ostatnim etapie rejestracji uczestniczyć będą głównie przedsiębiorcy z MŚP, posiadający często niewystarczające środki i zasoby do przeprowadzenia całego procesu rejestracji, okazać się może, że zrezygnują z produkcji lub importu danej substancji z powodu zbyt wysokich obciążeń finansowych. W konsekwencji dla wielu formulatorów mieszanin chemicznych okazać się  może, że z dnia na dzień pozostaną bez ważnych dla ich działalności biznesowej surowców chemicznych, i albo sami dokonają rejestracji, albo będą zmuszeni dokonać zmian w formacjach, a nie wykluczone że nawet zmian w profilu produkcyjnym.

Marki członków stowarzyszenia