Rozporządzenie wprowadzające nowe zharmonizowane klasyfikacje – OPUBLIKOWANE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie nr 1221/2015 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (w załączeniu). Rozporządzenie wprowadza zmiany w zharmonizowanej klasyfikacji określonych substancji, m.in. kwasu azotowego, a także ustanawia nowe zharmonizowane klasyfikacje. Wykaz substancji […]

Prośba o uwagi – dot. emisji do środowiska konserwantów typu „in-can”

W 2011 r. władze niemieckie zainicjowały projekt, mający na celu zaproponowanie metodologii służącej do określenie emisji do środowiska konserwantów typu „in-can” (Grupa 6). Projekt przedmiotowej metodologii znajdą Państwo w załączniku. Dokument opracowany jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne scenariusze, bazujące na całym cykl życia produktu i jego losu w środowisku. Prosimy Państwa – Członków Stowarzyszenia – o […]

Prośba o informacje: URPL – spadek zawartości substancji czynnej

Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Detergentów w dniu 23 czerwca 2015 roku wniesiona została sprawa związana z wprowadzeniem przez URPL (przy ocenie wniosku o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym) wymagania dotyczącego limitu spadku zawartości substancji czynnej do max. 10% (zawartość substancji czynnej w produkcie nie może spaść poniżej 10% przez okres użytkowania). Zwracamy się […]

Podsumowanie spotkania CARACAL – notatki AISE

Ostatnie spotkanie CARACAL odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2015 roku. Tematy związane z CLP dyskutowane były 24 czerwca 2015 roku. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in.: Zharmonizowane raportowanie do ośrodków toksykologicznych  Trwają prace nad propozycją legislacyjną. Przewidywany harmonogram prac jest następujący: – ostatni kwartał 2015 r.: dyskusja na Komitecie ds. REACH – luty […]

Prośba o uwagi: CARACAL – stanowiska AISE/CEFIC

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskami AISE/CEFIC w sprawie kwestii dotyczących CLP, dyskutowanych podczas ostatniego spotkania CARACAL. Dotyczą one m.in.: zharmonizowanego raportowania do ośrodków toksykologicznych, wielojęzycznych etykiet rozkładanych, nazw INCI, pogranicza ADR I CLP, chemikaliów sprzedawanych luzem. Prosimy Państwa o zgłaszanie ewentualnych uwag (w trybie śledzenia zmian) na adres katarzyna.lubińska@czystepiekno.pl do 15 lipca 2015 roku, […]

Kim jesteśmy? Co robimy?

Jesteś producentem albo dystrybutorem wyrobów kosmetycznych, detergentowych lub aerozolowych? Nie działaj bez wsparcia, jakie daje Stowarzyszenie. Dysponujemy szeroką wiedzą ekspercką i doświadczeniem od 1992 roku. Dowiedz się, kim jesteśmy i co robimy. Dołącz do nas! Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o Stowarzyszeniu.

Keep Caps From Kids

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości wsparło międzynarodową kampanię edukacyjną A.I.S.E. „Keep Caps From Kids – Przechowuj kapsułki poza zasięgiem dzieci”. Projekt jest dobrowolną inicjatywą europejskiej branży środków czystości. A.I.S.E. we współpracy ze swoimi członkami, stowarzyszeniami i producentami zobowiązało się do prowadzenia kampanii edukacyjnej dla konsumentów, w celu promowania właściwego stosowania kapsułek do prania z […]

Czysty i bezpieczny dom – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych zrealizowało projekt gry edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, którego celem jest nauczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się i stosowania detergentów. Uruchomiliśmy stronę internetową czystyibezpiecznydom.pl, po wejściu na którą użytkownik ma możliwość przejścia do gry lub skorzystania z porad, dzięki którym dowie się m.in. jak reagować […]

Charter for Sustainable Cleaning 2010

Program  Charter for Sustainable Cleaning jest dobrowolną ogólnoeuropejską inicjatywą branży detergentowej zmierzającą do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Cele te są realizowane poprzez stałe podnoszenie standardów wytwarzania oraz stosowania detergentów i innych środków czystości przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego. Projekt promuje i ułatwia wspólne podejście przemysłu i […]