.

Charter for Sustainable Cleaning 2010

Charter for Sustainable Cleaning 2010

Charter for Sustainable CleaningProgram  Charter for Sustainable Cleaning jest dobrowolną ogólnoeuropejską inicjatywą branży detergentowej zmierzającą do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Cele te są realizowane poprzez stałe podnoszenie standardów wytwarzania oraz stosowania detergentów i innych środków czystości przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego.

Projekt promuje i ułatwia wspólne podejście przemysłu i użytkowników produktów do zasad zrównoważonego rozwoju.

PROGRAM obejmuje trzy filary zrównoważonego rozwoju:

 • gospodarkę,
 • społeczeństwo
 • środowisko.

Program został uruchomiony w Unii Europejskiej w 2005 roku, a w Polsce funkcjonuje od 2007 roku pod nazwą „Przyjazna Czystość”. Uzyskał on poparcie:

 • Ministra Środowiska,
 • Ministra Zdrowia,
 • Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych,
 • Federacji Konsumentów,
 • Fundacji Nasza Ziemia.

Charter for Sustainable Cleaning w liczbach:

 • Ponad 200 producentów z rynku UE od 2005-2015 r.),
 • Spadek zużycia energii – 19% (2006-2014),
 • Spadek emisji CO 2 – 27% (2006-2014),
 • Liczba wskazówek dot. najlepszych praktyk stosowania – 600 (2006 – 2014).

1 października 2010 r. uruchomiony został Charter 2010 r. będący pierwszą aktualizacją dotychczasowego programu Charter 2005. Charter 2010 umożliwia zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych kategorii środków czystości. Nowe logo umieszczane na opakowaniu będzie oznaczać, że produkt spełnia tzw. Advanced Sustainability Profile (ASP) dla danej kategorii.

ASP obejmuje ocenę bezpieczeństwa dla środowiska, efektywności wykorzystania surowców, wydajności oraz informacji dla konsumenta.

Cennym udogodnieniem wprowadzanym przez Charter 2010 jest przegląd wymagań projektu w kontekście równoważności z ISO oraz niektórymi innymi normami produkcyjnymi, co pozwoli uniknąć ponownej weryfikacji spełnionych kryteriów oraz zaowocuje skróceniem audytu w firmie. Zrewidowano i udoskonalono także dotychczas stosowane Procedury Zrównoważonego Rozwoju oraz Kluczowe Wskaźniki Efektywności.

Marki członków stowarzyszenia