.

Seminarium IKW/DGK dla Safety Assesorów – wykład i patronat Stowarzyszenia | Warszawa, 25 września 2019

Seminarium IKW/DGK dla Safety Assesorów – wykład i patronat Stowarzyszenia | Warszawa, 25 września 2019

 Niemieckie stowarzyszenia IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association) oraz DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) zorganizowały 25 września 2019 roku w Warszawie już po raz piąty międzynarodowe seminarium dla specjalistów z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wydarzenie to Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego objęło patronatem merytorycznym.

W seminarium uczestniczyło około 40 ekspertów ds. z całej Europy – wielu z nich to uczestnicy także poprzednich edycji tego wydarzenia. Podczas porannej sesji znalazły się wystąpienia ekspertów naukowych z Polski i Niemiec. Wśród nich – referat dr Anny Oborskiej „Przenikanie przez skórę – kluczowy czynnik w działaniu składników kosmetycznych”.

Popołudniową sesję wypełniły ćwiczenia i dyskusje naukowe, a także na nawiązywanie kontaktów.

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnych producentów na całym świecie. Zasady oceny bezpieczeństwa zostały opisane w europejskich przepisach dotyczących kosmetyków wiele lat temu. W międzyczasie wymogi dotyczące oceny bezpieczeństwa zostały bardziej szczegółowo określone w załączniku I do rozporządzenia WE 1223/2009. Art. 10 rozporządzenia stanowi, że ocenę bezpieczeństwa musi przeprowadzić osoba posiadająca dyplom z farmacji, toksykologii, medycyny lub podobnej dyscypliny. Do właściwej oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wymagana jest wiedza interdyscyplinarna, w szczególności w dziedzinie chemii, toksykologii, dermatologii, procesów produkcyjnych i prawa kosmetycznego.

DGK we współpracy z IKW i ekspertami uniwersyteckimi, opracowało kursy doskonalenia zawodowego dla osób oceniających bezpieczeństwo – po raz pierwszy w roku 1998. Wykładowcami tych kursów są wysoko wykwalifikowani eksperci uniwersytetów, władz publicznych i przemysłu, w tym członkowie Komisji Kosmetycznej Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR).

O seminariach organizowanych przez DGK i IKW mówi się w środowisku, że to unikalny na świecie system, który  zapewnia podstawową wiedzę, jakiej potrzebują eksperci ds. oceny bezpieczeństwa, aby dokładnie wykonywać swoje zadania. Udział w trzech seminariach dotyczących oceny bezpieczeństwa (co najmniej jedno seminarium DGK / IKW)  oraz pomyślne ukończenie 7-kursowej serii szkoleń są warunkiem przyznania certyfikatu „Safety Assessor DGK”.

Marki członków stowarzyszenia