Seminarium IKW/DGK dla Safety Assesorów – wykład i patronat Stowarzyszenia | Warszawa, 25 września 2019


Niemieckie stowarzyszenia IKW
(German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association) oraz DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) zorganizowały 25 września 2019 roku w Warszawie już po raz piąty międzynarodowe seminarium dla specjalistów z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wydarzenie to Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego objęło patronatem merytorycznym.

W seminarium uczestniczyło około 40 ekspertów ds. z całej Europy – wielu z nich to uczestnicy także poprzednich edycji tego wydarzenia. Podczas porannej sesji znalazły się wystąpienia ekspertów naukowych z Polski i Niemiec. Wśród nich – referat dr Anny Oborskiej „Przenikanie przez skórę – kluczowy czynnik w działaniu składników kosmetycznych”.

Popołudniową sesję wypełniły ćwiczenia i dyskusje naukowe, a także na nawiązywanie kontaktów.

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialnych producentów na całym świecie. Zasady oceny bezpieczeństwa zostały opisane w europejskich przepisach dotyczących kosmetyków wiele lat temu. W międzyczasie wymogi dotyczące oceny bezpieczeństwa zostały bardziej szczegółowo określone w załączniku I do rozporządzenia WE 1223/2009. Art. 10 rozporządzenia stanowi, że ocenę bezpieczeństwa musi przeprowadzić osoba posiadająca dyplom z farmacji, toksykologii, medycyny lub podobnej dyscypliny. Do właściwej oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wymagana jest wiedza interdyscyplinarna, w szczególności w dziedzinie chemii, toksykologii, dermatologii, procesów produkcyjnych i prawa kosmetycznego.

DGK we współpracy z IKW i ekspertami uniwersyteckimi, opracowało kursy doskonalenia zawodowego dla osób oceniających bezpieczeństwo – po raz pierwszy w roku 1998. Wykładowcami tych kursów są wysoko wykwalifikowani eksperci uniwersytetów, władz publicznych i przemysłu, w tym członkowie Komisji Kosmetycznej Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR).

O seminariach organizowanych przez DGK i IKW mówi się w środowisku, że to unikalny na świecie system, który  zapewnia podstawową wiedzę, jakiej potrzebują eksperci ds. oceny bezpieczeństwa, aby dokładnie wykonywać swoje zadania. Udział w trzech seminariach dotyczących oceny bezpieczeństwa (co najmniej jedno seminarium DGK / IKW)  oraz pomyślne ukończenie 7-kursowej serii szkoleń są warunkiem przyznania certyfikatu „Safety Assessor DGK”.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.