Seminarium IKW/DGK dla Safety Assesorów – wykład i patronat Stowarzyszenia | Warszawa, 25 września 2019

Niemieckie stowarzyszenia IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association) oraz DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) zorganizowały 25 września 2019 roku w Warszawie już po raz piąty międzynarodowe seminarium dla specjalistów z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wydarzenie to Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego objęło patronatem merytorycznym. W seminarium uczestniczyło około […]