.

PROŚBA O UWAGI: wyłączenie propelentu podczas klasyfikacji aerozolu zgodnie z metodą obliczeniową_stanowisko FEA

PROŚBA O UWAGI: wyłączenie propelentu podczas klasyfikacji aerozolu zgodnie z metodą obliczeniową_stanowisko FEA

W załączeniu przekazujemy projekt stanowiska FEA dotyczący klasyfikacji aerozolu w klasie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, z uprzejmą prośbą o Państwa uwagi/komentarze na adres beata.kowalczyk@FEA logotypkosmetyki-detergenty.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

Stanowisko FEA powstało w związku z trwającymi na forum ECHA pracami nad odpowiedzią na CLP FAQ 1456  (CLP Najczęściej Zadawane Pytania). Proponowane podejście zmierza do wyłączenia propelentu podczas klasyfikacji aerozolu zgodnie z metodą obliczeniową.

W ocenie FEA tego typu podejście z całą pewnością:

  • odbiega od podejścia stosowanego w celu klasyfikacji wszystkich innych mieszanin w ramach CLP,
  • odbiega od podejścia stosowanego w celu klasyfikacji aerozolu ze względu na zagrożenia fizyczne,
  • odbiega od podejścia stosowanego w ramach GHS ONZ,
  • nie uwzględnia kompleksowości technologii stosowanych w produkcji aerozoli.

Załącznik:

20171127 Health environment classification_FEA position_paper_Draft 2 without video

Marki członków stowarzyszenia