.

PROŚBA O UWAGI: projekt przewodnika FEA_transport aerozoli_wersja ostateczna

PROŚBA O UWAGI: projekt przewodnika FEA_transport aerozoli_wersja ostateczna

FEA logotypPrzekazujemy Państwu ostateczną wersję projektu przewodnika FEA dotyczącego transportu aerozoli. Zgłoszone dotychczas uwagi ujęte zostały w dokumencie w kolorze niebieskim.

Integralną część dokumentu stanowi zaktualizowany dokument Najczęściej Zadawane Pytania odnośnie Transportu Towarów Niebezpiecznych (FAQ Transport of Dangerous Goods) i w związku z tym dokument ten nie będzie dystrybuowany oddzielnie.

Przyjęcie przewodnika przez Komitet Techniczny FEA planowane jest w I kwartale 2018 r., po czym zostanie on przekazany wszystkim członkom FEA.

Ewentualne uwagi/komentarze do ww. projektu przewodnika prosimy przekazywać na adres beata.kowalczyk@kosmetyki-detergenty.pl w terminie do dnia 5 stycznie 2018 r.

Załącznik:

20171212 Guidance TDG_draft 3

Marki członków stowarzyszenia