Postulaty polskiego sektora kosmetycznego przekazane do Komisji Europejskiej

Przed nami największe od wielu lat zmiany prawa, które wpłyną na zakres obowiązków dla firm branży kosmetycznej. PSPKD, w trwających do 1 listopada 2021 konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, przekazało uwagi i postulaty polskiej branży kosmetycznej do planowanych zmian rozporządzenia kosmetycznego. Jest to pierwszy przegląd od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Dotychczas procedowane zmiany koncentrowały się na zmianach w ramach załączników i dotyczyły składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Przegląd jest wynikiem przyjętej w ramach Zielonego Ładu [Green Deal] Strategii Chemicznej na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju [Chemicals Strategy for Sustainability] zmierzającej do usprawnienia przepisów w zakresie chemikaliów, zastąpienia i ograniczenia stosowania substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz stopniowego wycofywania najbardziej szkodliwych chemikaliów z zastosowań innych niż istotne. Zgodnie ze strategią, zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów powinien dotyczyć produktów konsumenckich, w tym takich, jak: kosmetyki, detergenty, produkty pielęgnacyjne dla dzieci.

PSPKD, uczestnicząc w konsultacjach podkreśliło, że popiera działania podejmowane w ramach Strategii chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju, a bezpieczeństwo i ochrona zdrowia konsumentów, na straży której od lat skutecznie stoi obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie kosmetyczne, są dla branży kosmetycznej kwestią najważniejszą, Rozporządzenie stało się także „złotym standardem” w zakresie bezpieczeństwa i punktem odniesienia dla legislacji w różnych częściach świata. Stowarzyszenie dostrzega możliwość dostosowania proponowanych przez Komisję Europejską mechanizmów w ramach funkcjonujących przepisów sektorowych, niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby nowe rozwiązania wspierały innowacyjność sektora kosmetycznego i jego konkurencyjność. W naszej ocenie jest to możliwe poprzez solidne, oparte na nauce, przewidywalne oraz efektywne dla konsumentów, przemysłu oraz władz prawo sektorowe.

Poddane pod konsultacje propozycje zmian rozporządzenia kosmetycznego dotyczyły:

 • możliwości zmiany lub rozszerzenia funkcjonujących w ramach art. 15  przepisów dotyczących substancji CMR na inne klasy zagrożeń, przeglądu procesu i kryteriów w zakresie wyłączeń w celu dostosowania ich do koncepcji kluczowego zastosowania oraz wprowadzenie przepisów uwzględniających efekt łącznego działania substancji chemicznych;
 • możliwości poprawy skuteczności, wydajności i spójności oceny bezpieczeństwa przeprowadzanej dla substancji chemicznej w myśl podejścia jedna ocena dla jednej substancji oraz możliwość alokacji prac SCCS do ECHA;
 • dostosowania definicji nanomateriału do definicji przewidzianej w zaleceniu Komisji 2011/696/UE z dnia 18 października 2011 r.;
 • wykorzystania środków cyfrowych w ramach komunikacji z konsumentem.

 PSPKD w stanowisku przekazanym do KE odniosło się do kluczowych kwestii:

 • koncepcji ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem
 • koncepcji kluczowego zastosowania/essential use
 • koncepcji jednej oceny dla jednej substancji/one substance – one assessment, w tym roli Komitetu SCCS w ocenie bezpieczeństwa składników stosowanych w produktach kosmetycznych
 • spójnej z innymi obszarami definicji nanomateriału
 • zmiany sposobu podawania informacji na etykietach – opcje będą obejmować etykietowanie na opakowaniach i etykietowanie cyfrowe lub uproszczenie niektórych informacji

Uzyskane podczas konsultacji opinie posłużą do przygotowania propozycji konkretnych rozwiązań, które – zgodnie z planami – mają zostać przedstawione przez Komisję Europejska jeszcze w roku 2021. Projekt nowego rozporządzenia Komisja zamierza przyjąć w IV kwartale 2022 r.

Stanowisko PSPKD zostało przekazane do Komisji Europejskiej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

PSPKD  monitoruje kolejne etapy procesu rewizji. O planowanych zmianach będziemy Państwa informowali.

STANOWISKO:

PSPKD stanowisko_przegląd rozporządzenia kosmetycznego_mapa drogowa_29 października 2021

PACDI position_cosmetic regulation revision_road map_29 October 2021

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.