Postulaty polskiego sektora kosmetycznego przekazane do Komisji Europejskiej

Przed nami największe od wielu lat zmiany prawa, które wpłyną na zakres obowiązków dla firm branży kosmetycznej. PSPKD, w trwających do 1 listopada 2021 konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, przekazało uwagi i postulaty polskiej branży kosmetycznej do planowanych zmian rozporządzenia kosmetycznego. Jest to pierwszy przegląd od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Dotychczas […]