Konsultacje publiczne – rewizja rozporządzeń CLP i REACH | Stanowiska Stowarzyszenia | Uwagi do 28 maja 2021, do godz. 13.00

W związku z publikacją map drogowych dot. rewizji rozporządzeń CLP i REACH oraz z trwającymi do 1 czerwca 2021 konsultacjami publicznymi w tym zakresie, w załączeniu przekazujemy projekty stanowisk PSPKD. Stowarzyszenie planuje przekazać je do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.

Z racji tego, że rozporządzenie CLP i REACH są kluczowymi aktami prawnymi regulującymi obrót chemikaliami na rynku europejskim, a także kluczowymi aktami prawnymi dla firm członkowskich PSPKD, istotnym jest również wzięcie udziału w trwających konsultacjach publicznych KE.

W stanowiskach odzwierciedlających perspektywę branży detergentowej i kosmetycznej oraz spójnych z postulatami AISE i CE odnosimy się do szeregu następujących aspektów map drogowych :

Rewizja rozporządzenia CLP

 • Zbyt szybie procedowanie zmian rozporządzenia CLP, będące konsekwencją zobowiązań politycznych
 • Potrzeby wprowadzenia realistycznych okresów przejściowych na wdrażanie zmian w CLP
 • Możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w informacji o produkcie
 • Możliwości praktycznego wykorzystania odstępstw w oznakowaniu dla „ekologicznych” produktów  przewidzianej w art. 29 ust. 4 rozporządzenia CLP
 • Umożliwienia stosowania i ustanowienie metod alternatywnych do testów na zwierzętach
 • Uproszczenia etykiet dla wszystkich produktów, nie tylko niewielkich rozmiarów
 • Klasyfikacji substancji złożonych – brak uzasadnienia dla stosowania zasad klasyfikacji mieszanin dla substancji
 • Umożliwienia stosowania wielojęzycznych etykiet rozkładanych, na zasadach takich jak dla etykiet standardowych
 • Wyjaśnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji do ośrodków kontroli zatruć, w szczególności w odniesieniu do roli dystrybutorów
 • Ustalenia zasad dotyczących sprzedaży internetowej
 • Dalszej realizacji oceny i zarządzania ryzykiem w ramach przepisów sektorowych np. rozporządzenie kosmetyczne.
 • Podejścia do ogólnej oceny ryzyka – ograniczenie do substancji o “potwierdzonej” klasyfikacji, możliwość uzyskania wyłączeń dla określonych zastosowań.
 • Podejścia do rozszerzenie oznakowania CLP w zakresie klasyfikacji zagrożeń dla środowiska, w obszarze kosmetyków

Rewizja rozporządzenia REACH

 • Zwrócenie uwagi na zbyt szybki proces procedowania zmian
 • Akceptacja regulacyjna metod alternatywnych oraz podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa składników
 • Rejestracja polimerów –  ograniczona do tych, które rzeczywiście stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
 • Połączone oddziaływanie chemikaliów – przepisy powinny odzwierciedlać dowody naukowe na temat stwarzanego ryzyka
 • Analiza opcji zarządzania ryzykiem powinna być obowiązkowa we wszystkich regulacyjnych procesach decyzyjnych
 • Ostrożności przy rozszerzaniu podejścia ogólnego zarządzania ryzykiem na nowo zdefiniowane zagrożenia, w przypadku których może brakować solidnych danych naukowych | essential uses

W związku z powyższym byłybyśmy zobowiązane za przesyłanie ewentualnych Państwa uwag do dokumentów/stanowisk PSPKD na adres katarzyna.zandarska@kosmetyki-detergenty.pl do jutra tj. 28 maja 2021, do godz. 13.00.

Załączniki:

PSPKD_Stanowisko ws przeglądu CLP_27.05.2021

PSPKD_Stanowisko ws przeglądu REACH_27.05.2021

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.