Konserwanty in-can jako skin sensitisers – projekt odpowiedzi A.I.S.E.

W nawiązaniu do omawianego w trakcie ostatniego spotkania grupy roboczej ds. detergentów (06.10.2020 r.) tematu dotyczącego właściwości uczulających substancji czynnych, przekazujemy Państwu projekt dokumentu A.I.S.E. Dokument ten ma być przesłany do Komisji w odpowiedzi na dyskusję w trakcie spotkania organów kompetentnych ds. produktów biobójczych (CA), które odbyło się w dniach 24-25 września 2020 r.

Podsumowanie ostatniego spotkania CA w zakresie konserwantów in-can o klasyfikacji skin sensitizers:

 • ECHA stwierdziła brak możliwości opracowania metodologii ilościowej oceny ryzyka do określania działania uczulającego na skórę (QRA);
 • KE poruszyła kwestię stosowania środków ograniczających ryzyko (np. rękawiczek) – propozycja zmiany dokumentu CA-Sept13-Doc.6.2.a-Final.Rev1;
 • AISE, CEPE i EBPF przedłożyły stanowisko z propozycją podejścia bez wprowadzania ograniczeń w oparciu o konkretny limit stężenia 15 ppm w warunkach zatwierdzania s.c. uczulających skórę (ja w przypadku CMIT/MIT) – dokumentu nie omówiono podczas spotkania;
 • Komisja poprosiła państwa członkowskie i zainteresowane strony do przedstawienia uwag w celu ponownego omówienia kwestii dotyczących wdrażania przyszłych środków zarządzania ryzykiem dla substancji uczulających skórę w detergentach lub farbach na najbliższym spotkaniu CA.

W dokumencie A.I.S.E. podkreśla, że:

 • Dodatkowe środki kontroli ryzyka ustala się na podstawie wyników oceny ryzyka na poziomie pozwolenia na produkt biobójczy, gdzie oceniane są różne zastosowania, z uwzględnieniem wyrobów poddanych działaniu PB i sposobu ich użycia;
 • Istnieją już odpowiednie obowiązkowe środki zarządzania ryzykiem dotyczące detergentów. Rozporządzenie w sprawie detergentów ((WE) nr 648/2004) wymaga, aby konserwanty były wymienione na etykiecie niezależnie od ich stężenia. CLP zapewnia użytkownikom wszystkie wymagane informacje o zagrożeniach na etykietach, w tym informacje dotyczące działania uczulającego na skórę, a przepisy dotyczące etykietowania zawarte w art. 58 (3) BPR powinno mieć zastosowanie do wyrobów poddanych działaniu PB, w przypadku których dana s.c. ma działanie uczulające na skórę kategorii 1 lub 1A (CA-May15-Doc.6.1-Final). Wszystkie te wymogi pozwalają konsumentom dokonywać świadomych wyborów;
 • Detergenty zawierające konserwanty stanowią tylko część dostępnych produktów. Detergenty w postaci stałej, proszku, produkty o ekstremalnym pH zazwyczaj nie są konserwowane;
 • Nie ma podstawy prawnej do nakładania ograniczeń na wyroby poddane działaniu PB do użytku ogólnego w przypadku, gdy substancja czynna działa uczulająco na skórę. Jedynym odniesieniem są wytyczne z 2013 r. dotyczące wyrobów poddanych (CA-Sept13-Doc.6.2.a), należałoby zmienić wytyczne;
 • Podobnie jak w przypadku innych alergenów (np. alergeny zapachowe), jest mało prawdopodobne, aby konserwanty o właściwościach uczulających na skórę zastosowane w detergentach były przyczyną uczuleń ze względu na wyjątkowo niską ekspozycję na te alergeny;
 • Należy wskazać bezpieczne stosowanie na poziomie wydawania pozwoleń na produkt biobójczy i zapobiec ustanowieniu nieuzasadnionych ograniczeń w przepisach dotyczących zatwierdzania substancji czynnych o właściwościach uczulających na skórę dla wyrobów poddanych działaniu PB.

Prosimy o przesyłanie Państwa ewentualnych uwag/komentarzy do dokumentu na adres agata.jurek@kosmetyki-detergenty.pl do 23 października 2020 roku, do godziny 12.00.

Załącznik:

AISE comments newsgroup sensitisers – draft 21Oct2020

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Następny nadchodzące wydarzenie
1 Grudzień 2020
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.