INFORMACJA PRASOWA: konferencja i warsztaty LEGISLACJA DLA BIZNESU: Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019?”

pop-upLata 2018 i 2019 to dla branży kosmetycznej lata dużych zmian – na gruncie legislacji krajowej i zaleceń płynących z Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej.

Ustawa o produktach kosmetycznych, w której zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz wysokie kary finansowe za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów wejdzie w życie zapewne na początku roku 2019. 1 lipca 2019 roku wejdą natomiast w życie załączniki III i IV Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych. Wprowadzają one nowe elementy w ocenie poprawności stosowania deklaracji ‘free from’ i ‘hipoalergiczny’.  Dokument Techniczny nie jest wprawdzie prawnie wiążący, ale postępowanie zgodnie z jego zaleceniami rekomendują Cosmetics Europe oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Liczne grono ekspertów i blisko 100 przedstawicieli branży kosmetycznej spotkało się 6 czerwca 2018 roku w Hotelu InterContinental podczas konferencji i warsztatów „Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019?”. To kolejne wydarzenie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w cyklu „Legislacja da biznesu” . Wydarzenie to patronatem merytorycznym objęło Cosmetics Europe, a jego gościem specjalnym była Manuela Coroama – uznany ekspert, reprezentujący Cosmetics Europe w rozmowach z Komisją Europejską.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej z konferencji:

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego aktywnie uczestniczyło w procesie formułowania treści i zapisów ustawy o produktach kosmetycznych.

Dbaliśmy o to, by jej kształt, pozwalając zrealizować cele ustawodawcy, był możliwie korzystny dla przedsiębiorców. Zdecydowana większość postulatów, które zgłosiliśmy w imieniu firm członkowskich Stowarzyszenia, została w toku konsultacji uwzględniona. – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Podczas konferencji omówione zostały kluczowe kwestie i nowości, które wprowadzi ustawa, ze wskazaniem na kwestię naruszeń wymogów związanych z deklaracjami marketingowymi.

Zapewniam, że do czasu wejścia w życie, ustawa będzie jeszcze niejednokrotnie przedmiotem dyskusji podczas bezpłatnych warsztatów legislacyjnych – spotkań Grupy Roboczej ds. Kosmetyków, które organizujemy dla członków Stowarzyszenia. – mówi dr Anna Oborska Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Wchodzące w życie 1 lipca 2019 roku załączniki III i IV Dokumentu Technicznego omówiła Manuela Coroama. Dokument Techniczny to – z jednej strony – zbiór najlepszych praktyk przeznaczony do indywidualnego stosowania, z drugiej zaś – punkt odniesienia dla organów kontrolnych i ich działalności w zakresie nadzoru rynku.

– Wzmożone zainteresowanie deklaracjami marketingowymi obserwujemy już od roku 2015, kiedy to Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o zbadanie rynku pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi produktów kosmetycznych przy zastosowaniu wspólnych kryteriów. Komisja pracowała wówczas nad sprawozdaniem dla PE i Rady Europy. Władze przeprowadziły wiele inspekcji. Ocenę zasad samoregulacji stosowanych w reklamie kosmetyków przeprowadziła także EASA (The European Advertising Standards Alliance). Raport, który został opublikowany, był dla przemysłu przychylny, jednakże wskazał 2 obszary do dalszych działań – to deklaracje “free from” i “hipoalergiczny”.  – mówi Manuela Coroama, ekspert Cosmetics Europe.

Manuela Coroama, w imieniu Cosmetics Europe, zwróciła się do uczestników konferencji o uważne stosowanie zaleceń Dokumentu Technicznego. Podkreśliła, że choć nie jest on prawnie wiążący, to będzie punktem odniesienia dla władz i organów kontrolnych wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Takiej rekomendacji i zachęty udziela także Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Wśród prelegentów i gości nie zabrakło przedstawicieli państwowych inspekcji, ministerstw, ekspertów reklamy oraz branżowych mediów.

Zbigniew Gajewski – Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy – zwracał uwagę, że działania samoregulacji, które z sukcesem wdraża branża kosmetyczna, są bardzo ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, etyczności w komunikacji marketingowej i budowania wizerunku całej branży. Przychylna ocena i korzystny dla przemysłu kształt raportu były w dużej mierze efektem działań samoregulacyjnych, które z sukcesem wdraża od lat branża kosmetyczna.

Prawo się ustanawia raz na kilka, kilkanaście, czasami – kilkadziesiąt lat, natomiast rynek jest dynamiczny – pojawiają się na nim różne zjawiska i różne trendy. Biznes doskonale te trendy wyczuwa i może reagować szybciej. Samoregulacja jest na pewno szybsza. – mówi Zbigniew Gajewski, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Istotnym punktem programu były warsztaty poprowadzone przez doświadczonych ekspertów Instytutu Badań Kosmetyków Dr Koziej. Tu uczestnicy, pod bacznym okiem prowadzących, mogli wcielić się w rolę autorów – twórców reklamowych treści opakowań kosmetyków i stworzyć przekaz, który był jednocześnie atrakcyjny i zgodny z przepisami.

Duża frekwencja, połączona z żywą dyskusją w trakcie kolejnych wystąpień, potwierdziły, że deklaracje marketingowe, to temat niezwykłej wagi, a jego omówienie w środowisku producentów kosmetyków było bardzo potrzebne.  Deklaracje marketingowe, to temat budzący w firmach wiele emocji, a czasem wręcz kontrowersji. Za innowacje w firmach odpowiada szereg osób – są wśród nich zarówno pracownicy działów technologicznych – w zakresie nowych receptur, jak i pracownicy działów marketingu – w sferze działań wspierających sprzedaż. Ważne, aby jedni i drudzy dysponowali tą samą wiedzą z zakresu przepisów prawa polskiego i europejskiego.

Organizatorem konferencji i warsztatów było Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Konferencję patronatem mediowym objęły:

  • Chemia i Biznes
  • Biotechnologia
  • Świat Przemysłu Kosmetycznego
  • Wiadomości Kosmetyczne
  • Chemical Review

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym wydarzeniu edukacyjnym – 6 września 2018 roku Stowarzyszenie organizuje seminarium i warsztaty z cyklu „Legislacja dla biznesu”: „Jak wprowadzić produkt kosmetyczny do obrotu poza UE? – wymagania prawne na wybranych rynkach”. Seminarium poprowadzi Sylwia Stokowska – manager ds. produktów kosmetycznych i gospodarczych oraz audytor TÜV SÜD Polska sp. z o.o. Omówi ona wymagania na najbardziej popularnych wśród polskich przedsiębiorców rynkach poza UE, m. in. w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Iranie i innych. Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku.

Załącznik: 

Program seminarium, 6 września 2018

Kontakt:

Agnieszka Sobkowiak
kierownik komunikacji & PR
Tel. 881 361 611
agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992.

Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskali realny wpływ na funkcjonowanie branży kosmetycznej  i środków czystości – w Polsce i Unii Europejskiej.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.  Reprezentuje ponad 120 firm. Jej głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.