INFORMACJA PRASOWA: konferencja i warsztaty LEGISLACJA DLA BIZNESU: Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019?”

Lata 2018 i 2019 to dla branży kosmetycznej lata dużych zmian – na gruncie legislacji krajowej i zaleceń płynących z Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej. Ustawa o produktach kosmetycznych, w której zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz wysokie kary finansowe za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów wejdzie w życie zapewne na początku roku 2019. 1 lipca […]