Podsumowanie konferencji uzgodnieniowej w MF | skażalniki etanolu

Delegacja PSPKD została zaproszona do udziału w konferencji uzgodnieniowej pod przewodnictwem Jarosława Nenemana – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego m. in. za politykę podatkową – zorganizowanej w związku z zakończeniem konsultacji społecznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (nr 775 w wykazie prac legislacyjnych MF). Konferencja […]