Bezpłatne webinary REKOPOL, 15 i 21 grudnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na organizowane przez REKOPOL 2 webinary, które, jak wierzymy pomogą usystematyzować wiedzę dotyczącą oznakowań na opakowaniach oraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości w związku ze zmianami prawnymi w zakresie odpadów i opakowań. „Oznakowania na opakowaniach w zakresie środowiska i przydatność opakowań do recyklingu” Data: 15 grudnia 2021 r. (ŚRODA) Czas: 13:00-14:15 Aby wziąć udział w wydarzeniu, […]