Bezpłatne webinary REKOPOL, 15 i 21 grudnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na organizowane przez REKOPOL 2 webinary, które, jak wierzymy pomogą usystematyzować wiedzę dotyczącą oznakowań na opakowaniach oraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości w związku ze zmianami prawnymi w zakresie odpadów i opakowań.

„Oznakowania na opakowaniach w zakresie środowiska i przydatność opakowań do recyklingu”

Data: 15 grudnia 2021 r. (ŚRODA)
Czas: 13:00-14:15

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy zarejestrować się pod linkiem:

https://rekopol.clickmeeting.com/oznakowania-na-opakowaniach-w-zakresie-srodowiska-i-przydatnosc-opakowan-do-recyklingu/register?_ga=2.171530784.1853463776.1638176368-771183873.1638176368

HARMONOGRAM 

13:00 – 13:05             Otwarcie Webinaru, Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Rekopol

13:05 – 13:30             Oznakowania na opakowaniach w zakresie środowiska, Magda Biernat- Kopczyńska, Mł. Spec. ds. Projektów, Rekopol

13:30 – 14:00             Przydatność opakowań do recyklingu, Marta Krawczyk,  St. Spec. ds. Projektów, Rekopol

 

„Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpadów i opakowań oraz raportowanie roczne opakowań do Rekopolu”

Data: 21 grudnia 2021 r. (WTOREK)
Czas: 10:00-13:00

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się pod linkiem:

https://rekopol.clickmeeting.com/nowy-stan-prawny-nowosci-legislacyjne-ewidencja-rozliczenia-sprawozdawczosc-wzgledem-rekopolu/register?_ga=2.229857820.1853463776.1638176368-771183873.1638176368

HARMONOGRAM

10:00 – 10:15              Rozpoczęcie Webinaru i powitanie Gości / Aktualna informacja o    stanie prac legislacyjnych dotyczących gospodarowania opakowaniami w kontekście współpracy z Rekopolem, Michał Mikołajczyk, przedstawiciel Rekopolu, prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

10:15 – 11:45               Zmiana ustawy o odpadach i o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi- co nowego od 1 stycznia 2022 r., Ewa Badowska- Domagała, r. pr., Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska- Domagała Spółka Partnerska

11:45 – 12:00               Pytania uczestników do prezentacji Mecenas Ewy Badowskiej- Domagały
12:00 – 12:45              Sprawozdawczość, ewidencja, rozliczanie opakowań, terminy, raporty- praktyczne aspekty współpracy przedsiębiorcy z Rekopolem, Agnieszka Jakoniuk, Starszy Specjalista ds. Kluczowych Klientów, Rekopol

12:45 – 13:00              Panel Q&A

14:00                           Zakończenie Webinaru

 

Oba wydarzenia są dla firm PSPKD bezpłatne.

W razie pytanie zachęcamy do kontaktu: Magda Biernat- Kopczyńska | Tel. kom.: +48 515 305 615 | E-mail: m.biernat@rekopol.pl

 

Z pozdrowieniami,

Agnieszka Sobkowiak

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

 

This email is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.

 

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.