ROP | Czy to jeszcze Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, czy raczej tylko Rozszerzona Opłata Producenta? – podsumowanie konferencji “Platforma Dyskusyjna ROP”

Do 6 września 2021 trwają bardzo krótkie konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr UC81). Przed upływem terminu, w którym uczestnicy konsultacji złożą swoje uwagi i rekomendacje, redakcje czasopism “Przegląd Komunalny” i “Energia i recykling” zorganizowały 30 sierpnia 2021 konferencję online “Platforma dyskusyjna ROP”. […]