ROP | Czy to jeszcze Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, czy raczej tylko Rozszerzona Opłata Producenta? – podsumowanie konferencji “Platforma Dyskusyjna ROP”

Do 6 września 2021 trwają bardzo krótkie konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr UC81). Przed upływem terminu, w którym uczestnicy konsultacji złożą swoje uwagi i rekomendacje, redakcje czasopism “Przegląd Komunalny” i “Energia i recykling” zorganizowały 30 sierpnia 2021 konferencję online “Platforma dyskusyjna ROP”. Jej gościem specjalnym był wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Jako reprezentant branż kosmetycznej i detergentowej do debaty zaproszona została Małgorzata Wadzińska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD). PSPKD było partnerem wydarzenia. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej ponad 350 słuchaczy.

Jacek Ozdoba w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję przedstawił założenia projektu ustawy.

Dyskusja, której uczestnikami byli przedstawiciele Instalacji Komunalnych, producenci opakowań i produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy zbierający, przetwarzający i magazynujący odpady, organizacje odzysku opakowań, recyklerzy, klastry odpadowe, samorządowcy i reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, pozwala zdefiniować pierwszy postulat, którym jest wydłużenie czasu konsultacji.

————————

Małgorzata Wadzińska, zabierając głos, zwróciła uwagę, że pośpiech w tym procesie legislacyjnym spowoduje ustanowienie wadliwego prawa, którego błędne założenia będą pociągać w długim okresie liczne negatywne konsekwencje. Ustawa w zaproponowanym przez Ministerstwo brzmieniu nie gwarantuje jakościowych efektów środowiskowych, które powinny być nadrzędnym celem implementacji przepisów dyrektywy unijnej. Jeśli do faktu, że konstruowany system jest nieefektywny dla środowiska, dodamy zagrożenie karami za nieosiąganie przez Polskę celów środowiskowych, zwiększenie podatku od niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych, wzrost kosztów dla firm a także wzrost cen produktów dla konsumenta, wdrożenie ustawy ROP w obecnym jej kształcie będzie poważnym błędem. Dlatego ważne jest, aby Ministerstwo usiadło do stołu z wszystkimi uczestnikami procesu i otworzyło dyskusję z udziałem ekspertów.

——————————

W zgodnej opinii prelegentów i panelistów, zaproponowany projekt ustawy nie posłuży rozwojowi recyklingu i nie pomoże we wdrażaniu idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce. Projekt ustawy skupia się na pozyskiwaniu środków od wprowadzających, nie zapewniając przy tym skutecznego mechanizmu selektywnej zbiórki, recyklingu i ponownego użycia przez przemysł odpadów opakowaniowych. Projekt sprowadza funkcję wprowadzających do roli pasywnych płatników, którzy są zobowiązani do pokrywania kosztów opłaty opakowaniowej, ale są pozbawieni możliwości wpływu  na prowadzoną gospodarkę odpadami opakowaniowymi. Wnioskiem, którym wielu z panelistów kończyło swój udział w debacie jest postulat napisania tej ustawy na nowo. Projekt zawiera bowiem tak wiele błędnych założeń, że przekształcenie go w drodze konsultacji w dobrej jakości akt prawny jest po prostu niemożliwe.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, we współpracy z Firmami Członkowskimi, opracowuje i przekaże przed 6 września 2021 roku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko branży kosmetycznej i detergentowego zawierającej opinie i postulaty zmian do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. O dalszym biegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa informować.

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.