Webinarium PAIH | „Potencjał rynku kosmetycznego w Singapurze – szanse i wyzwania dla polskiego sektora kosmetycznego” | 13 lipca 2021

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza do udziału w webinarium: „Potencjał rynku kosmetycznego w Singapurze – szanse i wyzwania dla polskiego sektora kosmetycznego”, które odbędzie się 13 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 polskiego czasu (CET). W 2019 roku Singapurczycy wydali na kosmetyki 296 mln USD. To prawie 10 proc. więcej niż w roku 2018. To również najszybciej rozwijający się […]

ZAPROSZENIE | Seminarium online DGK/IKW dla Safety Assessorów | 23 czerwca 2021

Można jeszcze dołączyć do grupy uczestników Seminarium dla Safety Assessorów   – seminarium odbędzie się w wersji online, 23 czerwca 2021 roku. Jego organizatorem są niemieckie stowarzyszenia: DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) oraz IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Seminarium organizowane jest we współpracy z Cosmetics Europe. Szczegółowy program seminarium […]

ZAPROSZENIE | webinar INTERSEROH na temat Zielonego Ładu i systemu depozytowego | 24 czerwca 2021

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. organizuje 24 czerwca 2021 roku webinar poświęcony kwestiom Zielonego Ładu i systemu depozytowego. Jego prelegentem będzie Pani Małgorzata Wadzińska – prezes PSPKD. Wystąpienie Pani Małgorzaty Wadzińskiej poświęcone będzie eko-projektowaniu produktów oraz opakowań w świetle Europejskiego Zielonego Ładu i obejmować będzie następujące kwestie: Zielony Ład – zmiana paradygmatu w podejściu instytucji […]

Prawidłowe wdrożenie nadchodzących zmian legislacyjnych będzie warunkowało funkcjonowanie biznesu na najbliższe lata

Europejskiemu Zielonemu Ładowi poświęcone było wystąpienie ekspertki PSPKD – Katarzyny Żandarskiej – podczas X Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej. – To jedna z najbardziej kompleksowych strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, która ma przekształcić Unię w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. – powiedziała […]

Wiskoza i lyocell wyłączone z definicji tworzyw sztucznych objętych dyrektywą SUP

Wyłączenie wiskozy i lyocellu z zakresu definicji tworzyw sztucznych objętych dyrektywą PE i RADY (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów  z tworzyw sztucznych na środowisko zostało potwierdzone w opublikowanych wytycznych do dyrektywy. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, mając na uwadze jak duże znaczenie mają te związki […]

Blisko 120 osób uczestniczyło w spotkaniach grup roboczych PSPKD ds. kosmetyków i detergentów

O czym mówiliśmy tym razem? Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Kosmetyków, które odbyło się 31 maja 2021 roku, ekspertki Stowarzyszenia dokonały przeglądu procedowanych zmian w obrębie rozporządzenia kosmetycznego i REACH. Omówione zostały m. in. Omnibus IV i Omnibus V, alergeny zapachowe, SAS (nano), D4/D5/D6, mikroplastiki. Sporo uwagi poświęciliśmy definicji nanomateriału oraz trwającemu procesowi konsultacji Komisji Europejskiej, […]

Zgromadzenie Ogólne już za nami – rok 2020 w liczbach

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, którego obrady odbyły się wczoraj – 31 maja 2021 roku – podjęło uchwały zatwierdzające: sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020 sprawozdanie finansowe za rok 2020 program działalności oraz preliminarz dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok 2021. Uczestniczący w Zgromadzeniu Członkowie podjęli także uchwałę w […]

Omnibus III (TiO2) | OPUBLIKOWANY

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl