Blisko 120 osób uczestniczyło w spotkaniach grup roboczych PSPKD ds. kosmetyków i detergentów

O czym mówiliśmy tym razem?

Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Kosmetyków, które odbyło się 31 maja 2021 roku, ekspertki Stowarzyszenia dokonały przeglądu procedowanych zmian w obrębie rozporządzenia kosmetycznego i REACH. Omówione zostały m. in. Omnibus IV i Omnibus V, alergeny zapachowe, SAS (nano), D4/D5/D6, mikroplastiki. Sporo uwagi poświęciliśmy definicji nanomateriału oraz trwającemu procesowi konsultacji Komisji Europejskiej, opinii EFSA dotyczącej TiO2, procesowi oceny substancji ED . Omówiliśmy także działania PSPKD i przedłożone polskim władzom wnioski w związku z propozycją nowej zharmonizowanej klasyfikacji alkoholu etylowego jako CMR kat. 2 oraz nową inicjatywę Rady Reklamy odnośnie promowania etycznej komunikacji i reklamy w zakresie odpowiedzialności za środowisko i przeciwdziałaniu greenwashing’owi – Green Projekt.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Detergentów, które odbyło się 1 czerwca 2021, omówiliśmy tnajważniejsze zagadnienia dotyczące biocydów, w tym: program przeglądu substancji czynnych, spotkania CA, CG, ograniczenie samoobsługowej sprzedaży biocydami w Niemczech, produkty z pogranicza środków do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni – wytyczne holenderskie, podsumowanie dot. opłaty za płyn do dezynfekcji, zmiany warunków pozwolenia na obrót. Przedstawione zostały aktualne informacje na temat dezynfekcji w produkcji ekologicznej. Omówiono także wnioski z wspólnego raportu A.I.S.E. i IFH o kluczowej roli higieny i właściwym użyciu produktów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o najważniejszych zmianach w związku z planami rewizji rozporządzeń REACH i CLP, zaktualizowanej propozycji KE oraz działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w związku z oznakowaniem konserwantów pochodzących z surowców  na detergentach oraz o dotychczasowych działaniach A.I.S.E. na rzecz alergenów zapachowych (załącznik III rozporządzenia kosmetycznego) oraz praktycznej implementacji tych prac na sektor detergentowy. Zostali także zaznajomieni z aktualnymi działaniami KT nr 335 ds. detergentów PKN.

W trakcie obu spotkań przedstawiliśmy również najistotniejsze zagadnienia z obszaru środowiskowego. Szczegółowo omówiliśmy kwestie dotyczące aktualnych prac nad projektem ustawy implementującej dyrektywę SUP w Polsce oraz kierunek przyszłych rozwiązań legislacyjnych w kontekście opublikowanych w wykazie prac Rady Ministrów założeń do projektu ustawy wdrażającej mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Przyjrzeliśmy się projektowi A.I.S.E. mającego na celu ułatwienie recyklingu butelek z tworzyw sztucznych oraz inicjatywie dotyczącej  zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative).

Spotkania Grupy Roboczej ds. Kosmetyków i Grupy Roboczej ds. Detergentów organizuje Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD). Ich uczestnikami są przedstawiciele Firm Członkowskich Stowarzyszenia. Podczas spotkań eksperci zespołu PSPKD przekazują uczestnikom wiedzę o trwających procesach legislacyjnych i działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w najbardziej istotnych sprawach dla firm branży kosmetycznej i detergentowej. To doskonała okazja do udziału w dyskusji na temat kwestii interpretacji i wdrożenia zapisów prawa – polskiego i europejskiego.

Osoby zainteresowane dołączeniem do nas, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Sobkowiak tel. 881 361 611, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.