Planowane kontrole produktów biobójczych w 2022 w ramach programu BEF-2

Na stronie ECHA została opublikowana informacja dotyczącą planowanych kontroli produktów konsumenckich i produktów biobójczych w 2022 roku w ramach projektu dotyczącego egzekwowania przepisów REF-10 i BEF-2 (LINK). Forum egzekwowania przepisów (Enforcement Forum) określiło zakres kontroli biocydów w 2022 roku. ZAKRES PLANOWANYCH KONTROLI  Kontrole produktów biobójczych (BEF-2): będą się koncentrować na sprawdzeniu obecności zatwierdzonych i niezatwierdzonych […]

Co Europejski Zielony Ład oznacza dla firm branż kosmetycznej i detergentowej?

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Zielonego Ładu (Green Deal). Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących […]