PROŚBA o UWAGI: Projekt regulaminu CARACAL (Rules of Procedure) – stanowisko Stowarzyszenia – 15 lipca godz. 12:00

Podczas ostatniego spotkania CARACAL (1-2 lipca 2019) Komisja poddała pod dyskusję m.in. zmieniony projekt regulaminu przyszłych spotkań CARACAL – Rules of Procedure (dokument w załączeniu). Z perspektywy przemysłu wnosi on wiele pozytywnych kwestii, a mianowicie: niezmieniona rola obserwatorów CARACAL (tj. A.I.S.E., DUCC, itp.), dokumenty CARACAL (dokumenty przed posiedzeniem, protokoły, dokumenty po posiedzeniu) dostępne publicznie, przebieg […]