PODSUMOWANIE: szkolenie „Odpady Opakowaniowe – nowe wyzwania dla przemysłu”

14 marca 2019 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie szkoleniowe z Panem Jakubem Tyczkowskim – Prezesem Rekopol. Celem spotkania było omówienie wyzwań dla przemysłu we wdrażaniu strategii dotyczącej tworzyw sztucznych.  W styczniu 2018 roku Komisja Europejska opublikowała Strategię dotyczącą Tworzyw Sztucznych, której celem jest zwiększenie użycia materiałów z recyklingu. Strategia jest jednym z elementów procesu […]

ZAPROSZENIE: konferencja “Substancje aktywne w świetle przepisów UE – problemy i wyzwania”, Warszawa, 18 marca 2019

Począwszy od końca lat 90-tych Unia Europejska postanowiła unormować obrót substancji aktywnych oraz opartych o nie preparatów, między innymi w zakresie środków ochrony roślin, biocydów, preparatów dezynfekujących, detergentów itp. W założeniu regulacje te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. W praktyce oznaczało to ponowny przegląd i przebadanie wszystkich dostępnych na […]

ZAPROSZENIE: szkolenie LEGISLACJA DLA BIZNESU “Nowe spojrzenie na weryfikację oświadczeń i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych”, Wrocław, 26 marca 2019

Jeśli wprowadzają Państwo do obrotu produkty kosmetyczne – to szkolenie jest dla Państwa! 1 lipca 2019 roku wejdą w życie załączniki III i IV Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej w sprawie oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych, wprowadzające nowe elementy w ocenie poprawności stosowania deklaracji free from i hipoalergiczny. Dokument Techniczny może stać się punktem odniesienia dla organów kontrolnych i ich działalności w zakresie […]