.

ZAPROSZENIE: konferencja „Substancje aktywne w świetle przepisów UE – problemy i wyzwania”, Warszawa, 18 marca 2019

ZAPROSZENIE: konferencja „Substancje aktywne w świetle przepisów UE – problemy i wyzwania”, Warszawa, 18 marca 2019

Począwszy od końca lat 90-tych Unia Europejska postanowiła unormować obrót substancji aktywnych oraz opartych o nie preparatów, między innymi w zakresie środków ochrony roślin, biocydów, preparatów dezynfekujących, detergentów itp.

W założeniu regulacje te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. W praktyce oznaczało to ponowny przegląd i przebadanie wszystkich dostępnych na rynku substancji.

Zakres i koszt badań mających udowodnić bezpieczeństwo preparatów jest jednak olbrzymi, co spowodowało szereg negatywnych skutków ubocznych uregulowań. Wśród decydentów w Unii Europejskiej rośnie więc świadomość konieczności zmian i korekty przepisów, co zaowocowało tym, że Europarlament w niedawnym głosowaniu nad raportem komisji specjalnej PEST przyjął 16 zaproponowanych przez nas poprawek. Prawo więc nie tylko trzeba, ale i da się zmieniać.

Przekazujemy Państwu zaproszenie na konferencję organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Substancji Aktywnych. Jej uczestnikami będą Posłowie do Parlamentu Europejskiego – Poseł Andrzej Grzyb (Polska) oraz Poseł Miroslav Mikolasik (Słowacja). 

Celem konferencji jest dyskusja na temat koniecznych kierunków zmian. W jej efekcie powstanie „Biała Księga” – dokument zbierający nasze postulaty i propozycje. Będzie ona prezentowana gremiom decyzyjnym w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Zapraszamy Państwa do współpracy i współtworzenia tego dokumentu.

Wszystkie potrzebne informację znajdą Państwo w zaproszeniu.

ZAPROSZENIE I PROGRAM KONFERENCJI:

Zaproszenie na konferencję w Warszawie

Marki członków stowarzyszenia