Nowe przepisy nałożą na producentów obowiązek częściowego pokrywania kosztów gospodarowania odpadami i ich usuwania, a także kosztów działań informacyjnych

W trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie Europejczyków Komisja Europejska podejmuje szereg działań. Wiele emocji budzą nadal mikroplastiki z tworzyw sztucznych w kontekście przyszłych ograniczeń stosowania ich  w ramach rozporządzenia REACH. Niektóre z państw członkowskich UE, w tym Belgia, Francja, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania zaproponowały krajowe zakazy w zakresie  celowego stosowania mikroplastików  w niektórych […]

Prague Biocide Conference 2018: Focus on SMEs – Keeping up with the progress on active substance approvals

Agata Jurek-Iwińska – ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego specjalizująca się w legislacji detergentowej i biocydowej uczestniczyła w Konferencji Biocydowej: Prague Biocide Conference 2018: Focus on SMEs – Keeping up with the progress on active substance approvals,która odbyła się w dniach 21-22 czerwca w Pradze.. Konferencja poświęcona była doświadczeniom i wyzwaniom dla MŚP wytwarzających, opracowujących […]

ZAPROSZENIE: KIG, MSZ i MPiT zapraszają na Polsko-Jordańskie Forum Biznesu, 28 czerwca 2018

Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapraszają na „Polsko-Jordańskie Forum Biznesu” z okazji misji gospodarczej Jordan European Business Association (JEBA) do Polski. Forum odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. godz. 13:00 – 17:00 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Sala Pod Kopułą, wejście od pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa. […]

UFI bezpośrednio na opakowaniu produktu – wspólnym sukcesem

Zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542) branża detergentowa ma obowiązek dostosowania się do nowych wymogów w zakresie składania powiadomień o  mieszaninach zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie fizyczne. Zaniepokojenie producentów budzą niektóre rozwiązania dotyczące harmonizacji podejścia w sprawie raportowania do ośrodków toksykologicznych, przede wszystkim zaś konieczność uwzględniania na etykiecie CLP […]

Prace legislacyjne nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych

Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 roku projekt ustawy o produktach kosmetycznych, kończąc tym samym prace na etapie rządowym. Projekt ustawy notyfikowano następnie 30 kwietnia 2018 roku Komisji Europejskiej, ze względu na fakt, że zawiera on przepisy techniczne przed których przyjęciem, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535, państwo członkowskie ma obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej. Do 30 […]

dr Anna Oborska i Beata Kowalczyk na Cosmetics Europe Annual Conference 2018

Cosmetics Europe w dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku zorganizowało w Brukseli Cosmetics Europe Annual Conference 2018 (CEAC 2018). Jej prelegentami – podobnie jak w poprzednich latach – byli eksperci branży kosmetycznej, którzy prezentowali światowe trendy i najnowsze osiągnięcia branżowe. Uczestnicy konferencji, zebrani w tym roku pod hasłem “Essentials for Daily Life”, skoncentrowali się  się […]

INFORMACJA PRASOWA: konferencja i warsztaty LEGISLACJA DLA BIZNESU: Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019?”

Lata 2018 i 2019 to dla branży kosmetycznej lata dużych zmian – na gruncie legislacji krajowej i zaleceń płynących z Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej. Ustawa o produktach kosmetycznych, w której zawarte zostały nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz wysokie kary finansowe za uchybienia wynikające z nieprzestrzegania przepisów wejdzie w życie zapewne na początku roku 2019. 1 lipca […]

Za nami kolejne wydarzenie z cyklu „Legislacja dla biznesu”: konferencja i warsztaty „Deklaracje marketingowe dla sektora kosmetycznego – co nowego w latach 2018 i 2019?”. Liczne grono ekspertów i blisko 100 przedstawicieli branży kosmetycznej spotkało się 6 czerwca 2018 roku w Hotelu InterContinental. Wydarzenie to patronatem merytorycznym objęło Cosmetics Europe, a jego gościem specjalnym była […]

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl